Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην πόλη της Μύρινας, στη Λήμνο. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η τροφή που καταναλώνουμε επηρεάζει την υγεία μας και γενικότερα την ποιότητα της ζωής μας, ενώ οι ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, καθώς και με τη βελτίωση της ασφάλειας σε όλοκληρη την αλυσίδα παραγωγής ενός τροφίμου ("από το χωράφι στο ράφι") έχουν αυξηθεί.

Η εφαρμοσμένη επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής, όπως έχει σχεδιαστεί σήμερα και αναπτύσσεται στην ΤΕΤΔ, στοχεύει στην ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, καθώς επίσης και στην εξέταση  πώς η κατανάλωση τροφίμων επηρεάζει τη δημόσια υγεία, καθώς και το πώς κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί και ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής από τον άνθρωπο.

Ο στόχος του ΤΕΤΔ είναι να προσφέρει στους φοιτητές, μέσω του ακαδημαϊκού του προγράμματος, μια ολοκληρωμένη, βαθειά και πολυδιάστατη γνώση για τα τρόφιμα και τη διατροφή στους διάφορους συναφείς τομείς όπως τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιολογία, τη χημεία, την τεχνολογία, την υγεία και τις επιχειρήσεις. Προς το σκοπό αυτό, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα τονίζει τη συνεργασία και την διεπιστημονική συνδέση. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προετοιμασία των φοιτητών έτσι ώστε σαν μελλοντικοί επιστήμονες στον τομέα της Επιστήμης, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, να συμβάλουν αποφασιστικά στην παραγωγή και διανομή ασφαλών, θρεπτικών, υγιεινών και νόστιμων τροφίμων, τα οποία θα καλύπτουν  ποιοτικά και ποσοτικά τις ανάγκες των ανθρώπων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Το σχετικά μικρό μέγεθος του Τμήματος, όσον αφορά τους αριθμούς του προσωπικού και των φοιτητών συντελεί στην ανάπτυξη μιας φιλικής ακαδημαϊκής ατμόσφαιρας και ενός περιβάλλοντος που αγωνίζεται για την αριστεία και την αποτελεσματική ακαδημαϊκή σχέση ανάμεσα σε όλα τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και των καθηγητών.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του νεοσύστατου Τμήματος οραματίζεται ένα Τμήμα που μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας και της βαθειάς γνώσης θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις αιτίες των προβλημάτων και να προτείνει λύσεις στον τομέα της επιστήμης των τροφίμων και της διατροφής εξασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και ευημερίας.

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

 

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ