Θέση: Διδάσκων βάσει ΠΔ 407/80 (Βαθμίδα Λέκτορα)
Αντικείμενο: Μαθηματικά – Στατιστική
Τηλ.: (0030) 22540 83125
Fax: (0030) 22540 83109
Email: nrigopoulos(at)aegean.gr

Links
https://www.researchgate.net/profile/Nikolas_Rigopoulos

Εκπαίδευση
•    Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Μεγάλης Βρετανίας, (γνωστό παλιότερα ως Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας, U.M.I.S.T), “Μικροσκοπία Σάρωσης βασισμένη στο Φαινόμενο της Σύραγγος λεπτού υμένιου πολυκρυσταλλικού πυριτίου”, (Σεπτέμβριος 1996 – Δεκέμβριος 2000), (επιβλέπων Καθ. Bruce Hamilton)
•    Πτυχίο Φυσικού Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Σεπτέμβριος 1991 – Σεπτέμβριος 1995)

Ερευντητικά Ενδιαφέροντα
•    Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων και Νανοδομών με Σαρωτική Μικροσκοπία βασισμένη στο φαινόμενο Ατομικής δύναμης (AFM) και στο φαινόμενο σύραγγος (STM) (π.χ. II – VI ημιαγωγοί πυρήνα/ κελύφους, Si, TiO2)
•    Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων και Νανοδομών χρησιμοποιώντας οπτικά μετρούμενο εκτεταμένο υπερλεπτης υφής φάσμα απορρόφησης ακτίνων Χ απο πηγή ακτινοβολίας σύγχροτρου (OD – EXAFS, εργαστήρια Daresbury, UK, και Max – Lab, Sweden) (π.χ. II – VI ημιαγωγοί πυρήνα/ κελύφους, III – V μονοκβαντικά πηγάδια και κβαντικές τελείες κ.α.)
•    Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων και Νανοδομών χρησιμοποιώντας σαρωτική μικροσκοπία βασισμένη σε δυνάμεις Kelvin σε συνδυασμό με φάσμα απορρόφησης ακτίνων X απο πηγή ακτινοβολίας σύγχροτρου
•    Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων και Νανοδομών χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία φωτοεκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας (νανοσωματίδια Au και TiO2)
•    Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων και Νανοδομών χρησιμοποιώντας φωτοφωταύγεια σε θερμοκρασίες δωματιού και υγρού ήλιου

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
•    Nanometer scale x- ray absorption spectroscopy and chemical states mapping of ultra thin oxides on silicon using electrostatic force microscopy, M. Ishii, B. Hamilton, N. R. J. Poolton, N. Rigopoulos, S. De Gendt, K. Sakurai, Appl. Phys. Lett. 90, 063101 (2007)
•    Optically detected extended x- ray absorption fine structure study of InGaN/ GaN single quantum wells, N. Rigopoulos, B. Hamilton, G. J. Davies, B. M. Towlson, N. R. J. Poolton, P. Dawson, D. M. Graham, M. J. Kappers, C. J. Humphreys, S. Carlson, AIP Conference Proceedings 893, 1503 (2007)
•    X-ray absorption mircospectroscopy using Kelvin Force Microscopy with an X-ray source, M. Ishii, N. Rigopoulos, N. Poolton, B. Hamilton, Physica B 376 – 377, 950 (2006)

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

 

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ