• Θέση: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Μικροβιολογίας
 • Τηλ: (0030) 22540-83120
 • Φαξ: (0030) 22540-83109
 • Email: epoulios@aegean.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ελλάδα.  “Επίδραση της υποξίας στη γήρανση ανθρωπίνων ινοβλαστών”. (Σεπτέμβριος 2002 – Δεκέμβριος 2006)
 • Πτυχίο Βιολογίας (B.Sc.) Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Οκτώβριος 1997 - Μάρτιος 2002)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Κλωνοποίηση και έκφραση γονιδίων γλυκοπρωτεϊνών ανθρώπινων  ερπητοϊών σε προκαρυωτικά συστήματα.
 • Μοριακή και κυτταρική μελέτη της υποξίας στη γήρανση ανθρωπίνων κυττάρων (πρωτεϊνική έκφραση, αντιοξειδωτική δράση, πολλαπλασιαστικό δυναμικό, μέγεθος τελομερών).
 • Μελέτη της επίδρασης της υποξίας στην κυτταρική επιβίωση, έναντι της δράσης κυτταροτοξικών παραγόντων.
 • Πρωτεϊνική έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα που επάγεται από την υποξία HIF-1, και αλληλεπίδραση με πρωτεϊνικές κινάσες.
 • Μοριακή και κυτταρική μελέτη της αντι-αγγειογενετικής δράσης εκχυλισμάτων από βόστρυχους ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.
 • Οξειδωτικό stress, κυτταρική σηματοδότηση και απόπτωση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Antiangiogenic potential of grape stem extract through inhibition of vascular endothelial growth factor expression. D. Stagos, A. Apostolou, E. Poulios, E. Kermeliotou, A. Mpatzilioti, K. Kreatsouli, S.A. Haroutounian and D. Kouretas (2014) J Physiol Pharmacol, 2014, 65, 843-852.
 • Exposure of human diploid fibroblasts to hypoxia extends proliferative lifespan. E. Poulios, I.P. Trougakos, N. Chondrogianni and E.S. Gonos. ANYAS, 2007, 1119, 9-19.
 • Comparative effects of hypoxia on normal and immortalized human diploid fibroblasts. E. Poulios, I.P. Trougakos and E.S. Gonos. Anticancer Res, 2006, 26, 2165-2168.

 

Παρακαλώ Πατήστε ΕΔΩ Για Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

 

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ