Syllabus_2016-17 - 6o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (Θ)
Εξάμηνο:
Έκτο (6ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης (Διδάσκων βάση ΠΔ 407/80)
Διδάσκοντες:
Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Σκοπός του μαθήματος είναι  η κατανόηση εκ των φοιτητών  του ρόλου των λειτουργικών τροφίμων και των βιολειτουργικών συστατικών στην κατεύθυνση της προαγωγής της δημόσιας υγείας, μέσω της παρουσίασης και συζήτησης των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων για τις ενδεχόμενες θετικές επιδράσεις του εντός του οργανισμού. Επιμέρους στόχοι αποτελούν, αφενός μεν η κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου που πρέπει να διέπει την ανάπτυξη, την παραγωγή και την είσοδο των λειτουργικών τροφίμων στην αγορά, αφετέρου δε η εμπέδωση των βασικών τεχνικών βιομηχανικής παραγωγής λειτουργικών τροφίμων και η ανάδειξη της προοπτικής ανάπτυξης αυτών υπό το πρίσμα του επιστήμονα τροφίμων και διατροφής.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
Ενότητα Α. Θρεπτική Αξία Τροφίμων. Συσχέτιση Διατροφής και Υγείας: Ολιστική προσέγγιση της διατροφής: Θρεπτική αξία τροφίμων και διατροφικά πρότυπα. Διατροφή και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, μεταβολικού συνδρόμου, διαβήτη και καρκίνου. Βιοδραστικότητα και βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων. Ενότητα Β. Λειτουργικά Τρόφιμα, βιολειτουργικά συστατικά και προαγωγή της υγείας: Εισαγωγή στα Λειτουργικά Τρόφιμα: Ορισμός, κατηγοριοποίηση, ρόλος, ανάπτυξη και διάδοση. Διαδικασίες ανάπτυξης και εισόδου των λειτουργικών τροφίμων στην αγορά: Μελέτες ασφάλειας, βιοδιαθεσιμότητας και βιοδραστικότητας.  Το νομοθετικό πλαίσιο των λειτουργικών τροφίμων: Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας. Διαδικασίες έγκρισης λειτουργικών τροφίμων. Τα αντιοξειδωτικά συστατικά της διατροφής και ο ρόλος τους στην υγεία. Προβιοτικά τρόφιμα και πρόληψη εκφυλιστικών ασθενειών. Φυτικές ίνες: Επίδραση στην πρόληψη του διαβήτη και της καρδιαγγειακής νόσου. Η επίδραση των μονοακόρεστων και των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην υγεία. Οι ευεργετικές επιδράσεις της κατανάλωσης ελαιολάδου και ιχθυρών στην υγεία.. Η επίδραση των φυτοστερολών στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης  καρδιαγγειακών παθήσεων. Η σημασία των βιοενεργών πεπτιδίων για την υγεία. Λειτουργικά τρόφιμα και νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Λειτουργικά τρόφιμα, φυτοχημικά συστατικά και καρκίνος. Ενότητα Γ. Λειτουργικά Τρόφιμα: Τάσεις και προοπτικές στη σύγχρονη πραγματικότητα: Υπερτρόφιμα (superfoods): Πρόσφατα δεδομένα για το ρόλο τους στην πρόληψη ασθενειών (ρόδι, μύρτιλο, κράνμπερι, τσάι, γκότζι μπέρι, ιπποφαές κ.α.). Βιοδραστικότητα εκχυλισμάτων και αιθέριων ελαίων φαρμακευτικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας. Λειτουργικά τρόφιμα και έλεγχος του βάρους. Λειτουργικά Τρόφιμα και Φυσική Δραστηριότητα-Άσκηση/Αθλητισμός. Νεοφανή Τρόφιμα (novel foods), Τροφοφάρμακα (nutraceuticals) και Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα.. Τα λειτουργικά τρόφιμα στη βιομηχανία τροφίμων: Μικροενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών, νανοτεχνολογία, τεχνολογία κυκλοδεξτρινών, αξοποποίηση παραπροιόντων της βιομηχανίας ως λειτουργικά συστατικά. Κίνδυνοι από τη μη ορθή χρήση, παραγωγή και κατανάλωση των λειτουργικών τροφίμων.
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
3
Διδακτικές Μονάδες:
3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
4
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η αξιολόγηση του  μαθήματος γίνεται μέσω τελικής εξέτασης και μέσω αξιολόγησης ομαδικής εργασίας. Στόχος της εργασίας είναι η πιλοτική παραγωγή ενός καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου και η παρουσίαση του στα πλαίσια του μαθήματος. Η συμμετοχή της γραπτής εξέτασης στην τελική βαθμολογία είναι 70% και της αξιολόγησης της εργασίας 30%. Και οι δύο βαθμοί (γραπτή εξέταση και αξιολόγηση εργασίας) θα πρέπει να είναι προβιβάσιμοι (μεγαλύτεροι ή ίσοι του 5.0/10.0).
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Όλες οι σημειώσεις του διδάσκοντος (θεωρίας και εργαστηρίου) είναι διαθέσιμες στους φοιτητές υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων pdf (πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης e-class). Οι σημειώσεις της θεωρίας είναι χωρισμένες κατά κεφάλαια, όπως ακριβώς και η ύλη του μαθήματος.
Βασικό Σύγγραμμα
Λειτουργικά Τρόφιμα: Ο ρόλος τους στην Προαγωγή της Υγείας
Συγγραφέας:  Κουτελιδάκης Αντώνιος, Εκδόσεις Ζήτη, Έτος έκδοσης: 2015, (ISBN: 978-960-456-425-5).
Βιβλιογραφία:
Bernal J., Mendiola J.A., Ibánez, E. & Cifuentes A. (2011). Advanced analysis of nutraceuticals. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55, 758–774
 
Biesalski H-K., Dragsted L., Elmadfa I., Grossklaus R., ller M., Schrenk D.,  Walter P. &  Weber P. (2009). Bioactive compounds: Safety and efficacy. Nutrition, 25, 1206–1211
 
Bigliardia Β. & Galatib F. (2013). Innovation trends in the food industry: The case of functional foods.Trends in Food Science & Technology, 31, 118-129.
 
Coppens P., Da Silva M.F. & Pettman S. (2006). European regulations on nutraceuticals, dietary supplements and functional foods:a framework based on safety Toxicology, 221:59-74
 
Duthie G.G., Duthie SJ., & Kyle, A.M. (2000). Plant polyphenols in cancer and heart disease: implications as nutritional antioxidants. Nutrition Research Reviews, 13(1), 340-357.
 
Goetzke B., Nitzko S., Spiller A. (2014). Consumption of organic and functional food. A matter of well-being and health? Appetite 77, 94–103.
Ιστότοποι:

European Food Information Council
http://www.eufic.org/page/el/nutrition/functional-foods/

Health Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/gmf-agm/index-eng.php

European Union
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/functional-foods_en.pdf

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ