Syllabus_2016-17 - 2o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
Οργανική Χημεία
Εξάμηνο:
Δεύτερο (2ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Χαράλαμπος Καραντώνης, (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδάσκοντες:
Χαράλαμπος Καραντώνης
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Οι φοιτητές/ριες ερχόμενοι σε επαφή με το μάθημα της Οργανικής Χημείας του δευτέρου εξαμήνου μαθαίνουν τα είδη των δεσμών στις ενώσεις του άνθρακα και τη δομή αυτών των ενώσεων ενώ παράλληλα κατανοούν τη σχέση μεταξύ δομής και δραστικότητας των οργανικών ενώσεων. Μαθαίνουν επίσης τις κύριες τάξεις των οργανικών μορίων και την ονοματολογία αυτών και αποκτούν τις γνώσεις για την κατανόηση του τρόπου που οι οργανικές ενώσεις αντιδρούν μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών. Το μάθημα αυτό δίνει τη γνώση στους φοιτητές/ριες ώστε να μπορούν να ερμηνεύσουν και να προβλέψουν χημικές και βιοχημικές αντιδράσεις σε διάφορα συστήματα.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
- Δομή του άνθακα, είδη δεσμών και λειτουργικές ομάδες οργανικών ενώσεων
- Κορεσμένοι, ακόρεστοι και κυκλικοί υδρογονάνθρακες
- Γενικές κατηγορίες αντιδράσεων
- Στερεοχημεία οργανικών ενώσεων
- Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων-Υποκατάσταση και απόσπαση
- Αρρωματικότητα
- Φαινόλες
- Αλκοόλες και θειόλες
- Αιθέρες και σουλφίδια
- Αλδεϋδες
- Κετόνες
- Καρβοξυλικά οξεα
- Αμίνες
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
- Σημείο τήξεως-κριτήριο καθαρότητας οργανικών ενώσεων
- Φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού-Διήθηση και φυγοκέντρηση
- Φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού-Ανακρυστάλλωση
- Φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού-Απόσταξη και αζεοτροπικά μίγματα
- Φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού-Εκχύλιση
- Χρωματογραφικές τεχνικές –Μηχανισμοί χρωματογραφικών διαχωρισμών
- Χρωματογραφικές τεχνικές-Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC)
- Χρωματογραφικές τεχνικές –Χρωματογραφία ανοικτής στήλης, Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), Αέρια χρωματογραφία (GC)
- Φασματομετρία μαζών (MS)
- Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού(NMR)
- Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού-υπερύθρου (UV-VIS-IR)
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
3
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
6
Διδακτικές Μονάδες:
4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
6
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η Οργανική χημεία του δευτέρου εξαμήνου περιλαμβάνει θεωρία (Θ) και φροντιστήριο/εργαστήριο (Φ/Ε) τα οποία εξετάζονται χωριστά. Ο βαθμός από την εξέταση της θεωρίας συμβάλει στον τελικό βαθμό κατά 70% και του εργαστηρίου κατά 30%.
 
Η εξέταση τόσο της Θ όσο και του Φ/Ε γίνεται επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στη βαθμολογία τόσο της θεωρίας όσο και του εργαστηρίου συμψηφίζεται και η απόδοση των φοιτητών σε γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η βαθμολογία του εργαστηρίου επηρεάζεται και από τη γενική εικόνα του φοιτητή κατά τη διάρκεια των Φ/Ε (ενδιαφέρον, οργανοτικότητα, παρατηρητικότητα, τρόπος σκέψης).
 
Βασική προϋπόθεση, για να περαστεί ο τελικός βαθμός, είναι ο φοιτητής να λάβει τουλάχιστον το βαθμό του 5 (στην κλίμακα του 10) στις δύο επιμέρους βαθμολογίες που αφορούν τη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος.
*Σημειώνεται ότι για να έχει δικαίωμα ο Φοιτητής/τρια συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχει δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση μη επιτυχών εξετάσεων η δήλωση του μαθήματος πρέπει να γίνεται εκ νέου στο νέο ακαδημαϊκό έτος.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
1) Σημειώσεις που περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες των διαλέξεων και ασκήσεις-ερωτήσεις για την κατανόηση της θεωρίας.
 
2) Σημειώσεις που αφορούν το Φροντιστήριο/Εργαστήριο
Βασικό Σύγγραμμα
1) McMurry, (2005), «Οργανική χημεία (I,ΙΙ)», Μετάφραση: Α. Βάρβογλης, Μ. Ορφανόπουλος, Ι. Σμόνου, Μ. Στρατάκης. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 5η έκδοση. ISBN-13 978-960-524-054-7(set). Σελ. (888+900=1788).
Βιβλιογραφία:
  1. Janice Gorzynski,Smith,(2007), “Organic Chemistry”. Editions McGraw-Hill Education – Europe. 2nd Ed. ISBN: 0073327492. Pages 1175.
  2. Α. Βάρβογλης, (2005), «Επίτομη Οργανική Χημεία».Εκδόσεις Ζήτη. ISBN: 9789604319480. Σελ. 320.
  3. Ι.Σπηλόπουλος, (2008), «Βασική Οργανική Χημεία» Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. 1η έκδσοση. ISBN: 9789603517511. Σελ. 356.
Ιστότοποι:
Η ιστοσελίδα της διεθνούς ένωσης καθαρής και εφαρμοσμένης χημείας (IUPAC)
Ιστοσελίδα για την ονοματολογία στην Οργανική Χημεία
Ιστοσελίδα της διεθνούς ένωσης καθαρής και εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC)για την ωρολογία σε θέματα χημείας
Ιστοσελίδα για εύρεση δομών οργανικών μορίων σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές όπως SMILES κλπ.
Ιστοσελίδα με λογισμικά για σχεδιασμό οργανικών μορίων
Ιστοσελίδα για εύρεση δομών οργανικών μορίων σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές όπως SMILES κλπ.
Ιστοσελίδα με λογισμικά για σχεδιασμό οργανικών μορίων
Ιστοσελίδα για σχεδιασμό οργανικών μορίων και εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές συμβατές με άλλα λογισμικά
Ιστοσελίδα με βασικά θέματα τοξικολογίας και ασφάλειας
βάση δεδομένων με φάσματα οργανικών χημικών μορίων
Ιστοσελίδα με διδακτικό υλικό για τη στερεοχημεία των οργανικών μορίων
Ιστοσελίδα με διδακτικό υλικό για τους μηχανισμούς SN1 και SN2
Ιστοσελίδα με applets σε θέματα οργανικής χημείας
Ιστοσελίδα με διαδραστικό υλικό για την φασματοσκοπία NMR
Ιστοσελίδα με διαδραστικό υλικό για την φασματοσκοπία IR
Ιστοσελίδα με διαδραστικό υλικό για απομόνωση και διαχωρισμό ουσιών

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ