Syllabus_2016-17 - 3o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
Χημεία Τροφίμων Ι
Εξάμηνο:
Τρίτο (3ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Χαράλαμπος Καραντώνης, Επίκουρος Καθηγητής
Διδάσκοντες:
Χαράλαμπος Καραντώνης
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Οι φοιτητές/ριες ερχόμενοι σε επαφή με το μάθημα της Χημείας Τροφίμων Ι του τρίτου εξαμήνου κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο το μόριο του νερού, με τη δομή που διαθέτει και ανάλογα με τη φυσική κατάσταση στην οποία απαντά, επιδρά στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Γνωρίζει τα βιομόρια των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιποειδών που αποτελούν τα κύρια θρεπτικά συστατικά των τροφίμων και μαθαίνει τη δομή, την ονοματολογία, τον τρόπο ταξινόμησης, τις φυσικές, χημικές και οργανοληπτικές τους ιδιότητες καθώς και τις αντιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν και επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.
 
Εξοικειώνεται με τις μεθόδους ανάλυσης για το νερό και τα κύρια θρεπτικά συστατικά και μαθαίνει να επιλέγει τη σωστή μέθοδο ανάλυσης ανάλογα με το τρόφιμο και το σκοπό της ανάλυσης.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
 • Η επίδραση του νερού στα τρόφιμα.
 • Δομή, ονοματολογία, και ιδιότητες μονοσακχαριτών και οι αντιδράσεις τους που λαμβάνουν χώρα στα τρόφιμα.
 • Δομή, ονοματολογία, και ιδιότητες ολιγοσακχαριτών και οι αντιδράσεις τους που λαμβάνουν χώρα στα τρόφιμα.
 • Δομή, ιδιότητες και χρήσεις πολυσακχαριτών στα τρόφιμα.
 • Δομή, ονοματολογία, και ιδιότητες αμινοξέων και οι αντιδράσεις τους που λαμβάνουν χώρα στα τρόφιμα.
 • Δομή, ονοματολογία, και ιδιότητες πεπτιδίων τροφίμων.
 • Δομή, ονοματολογία, και ιδιότητες πρωτεϊνών και οι αντιδράσεις τους που λαμβάνουν χώρα στα τρόφιμα.
 • Δομή, ονοματολογία, και ιδιότητες λιπαρών οξέων που απαντούν στα τρόφιμα.
 • Δομή, ονοματολογία και ιδιότητες ακυλογλυκερολών που απαντούν στα τρόφιμα και αντιδράσεις που συμμετέχουν.
 • Δομή, ονοματολογία και ιδιότητες πολικών λιποδειών που απαντούν στα τρόφιμα και αντιδράσεις που συμμετέχουν.
 • Υπεροξείδωση λιποειδικών συστατικών στα τρόφιμα και τρόποι παρεμπόδισής της
 • Δομή, ονοματολογία και ιδιότητες ασαπωνοποίητων συστατικών.
Περιγραφή Ύλης εργαστηρίου:
 • Μέθοδοι προσδιορισμού υγρασίας στα τρόφιμα.
 • Προσδιορισμός υγρασίας σε διάφορα τρόφιμα.
 • Μέθοδοι προσδιορισμού υδατανθράκων στα τρόφιμα.
 • Προσδιορισμός ολικών σακχάρων.
 • Προσδιορισμός ολικών σακχάρων σε τρόφιμα.
 • Μέθοδοι προσδιοριμού αμινοξέων στα τρόφιμα.
 • Μέθοδοι προσδιορισμού πεπτιδίων και πρωτεϊνών στα τρόφιμα.
 • Προσδιορισμός ολικής πρωτεΐνης.
 • Προσδιορισμός ολικής πρωτεΐνης σε τρόφιμα.
 • Μέθοδοι προσδιορισμού λιποειδών σε τρόφιμα
 • Προσδιορισμός λιποειδών.
 • Προσδιορισμός λιποειδών σε τρόφιμα.
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
3
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
6
Διδακτικές Μονάδες:
4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
6
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η Χημεία Τροφίμων Ι του τρίτου εξαμήνου περιλαμβάνει θεωρία (Θ) και Εργαστήριο (Ε) τα οποία εξετάζονται χωριστά. Ο βαθμός από την εξέταση της θεωρίας συμβάλει στον τελικό βαθμό κατά 60% και του εργαστηρίου κατά 40%.
 
Η εξέταση τόσο της Θ όσο και του Ε γίνεται επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης στις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου. Στη βαθμολογία τόσο της θεωρίας όσο και του εργαστηρίου συμψηφίζεται και η απόδοση των φοιτητών σε γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η βαθμολογία του εργαστηρίου επηρεάζεται από το Εργαστηριακό ημερολόγιο καθώς και από τη γενική εικόνα του φοιτητή κατά τη διάρκεια των Ε (ενδιαφέρον, οργανοτικότητα, παρατηρητικότητα, τρόπος σκέψης).
 
Βασική προϋπόθεση, για να περαστεί ο τελικός βαθμός, είναι ο φοιτητής να λάβει τουλάχιστον το βαθμό του 5 (στην κλίμακα του 10) στις δύο επιμέρους βαθμολογίες που αφορούν τη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος.
 
*Σημειώνεται ότι για να έχει δικαίωμα ο Φοιτητής/τρια συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχει δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση μη επιτυχών εξετάσεων η δήλωση του μαθήματος πρέπει να γίνεται εκ νέου στο νέο ακαδημαϊκό έτος.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
1) Σημειώσεις που περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες των διαλέξεων
2) Σημειώσεις που αφορούν τις εργαστηριακές ασκήσεις
 
Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες στους φοιτητές/φοιτήτριες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης Web-CT Vista
Βασικό Σύγγραμμα
 1. Belitz H., -D, Grosch W., Schieberle P., (2007), «Χημεία Τροφίμων», Μεταφραση: Μαρία Δ. Παπαγεωργίου, Άγγελος Ι.Βάρναλης. επιμέλεια Στυλιανός Ν. Ραφαηλίδης, Εκδόσεις Τζιόλα, 3η έκδοση. ISBN 978-9604181384. Σελ. 1599
 2. Μπόσκος, Δημήτριος, (2004), «Χημεία Τροφίμων», Εκδόσεις Γαργατάνη. 5η έκδοση. ISBN 978-9607013224 Σελ. 316
Βιβλιογραφία:
 1. Damodaran Srinivasan, Parkin Kirk, Fennema Owen R.F(2008),  “Fennema'S Food Chemistry”, CRC Press, Taylor and Francis Inc, Great Britain, 4th Edition. ISBN: 978-0849392726. Pages 1160.
 2. Coultate T.P., (2001), “Food. The Chemistry of its Components”, Royal Society of Chemistry, 4th Edition. ISBN: 978-0854046157. Pages 444.
Ιστότοποι:
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC)
 
Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων
 
Eυρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (E.F.S.A.)
 
Συλλογή διεθνώς υιοθετημένων προτύπων για τα τρόφιμα.
 
Διεθνής ένωση επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων.
 
Ινστιτούτο τεχνολογία τροφίμων.
 
Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων, Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α.
 
Μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων, Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α.
 
Τελευταία νέα για ανάπτυξη νέων τροφίμων και ποτών

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ