Syllabus_2016-17 - 4o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
Βιοχημεία ΙΙ
Εξάμηνο:
Τέταρτο (4ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Κωνσταντίνος Γιαγκίνης, Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό)
Διδάσκοντες:
Κωνσταντίνος Γιαγκίνης
Βοηθοί:
 
Μαθησιακοί Στόχοι:
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές που διέπουν το μεταβολισμό του ανθρώπου. Οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τις βασικές πορείες του καταβολισμού και του αναβολισμού των τεσσάρων τάξεων των βιομακρομορίων, των υδατανθράκων, των λιπιδίων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊνικών οξέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα σημεία σύνδεσης των μεταβολικών πορειών μεταξύ τους, στον έλεγχο και την συντονισμένη ρύθμιση των μεταβολικών διεργασιών και στη ροή της ενέργειας μεταξύ καταβολικών και αναβολικών πορειών. Οι φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις γνώσεις προηγούμενων μαθημάτων και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη αντίληψη των μεταβολικών διεργασιών μέσω των οποίων ο άνθρωπος αξιοποιεί τα θρεπτικά συστατικά της τροφής για να επιτελέσει τις βασικές λειτουργίες του. Οι γνώσεις που αποκτώνται αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση του ρόλου των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και της διατροφής στο μεταβολισμό του ανθρώπου και τα οποία θα περιγραφούν διεξοδικότερα σε μαθήματα επόμενων εξαμήνων.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
 • Εισαγωγή στο Μεταβολισμό: Βασικές Έννοιες και Σχεδιασμός, Αναβολισμός και Καταβολισμός, Βιοενεργητική, Μόρια-φορείς Χημικής Ενέργειας και Αναγωγικής Ισχύς, Κατηγορίες χημικών αντιδράσεων στον Μεταβολισμό, Βασικά Στάδια Μεταβολισμού, Μεταβολικός Έλεγχος
 • Μεταβολισμός Υδατανθράκων: Γλυκόλυση, Γλυκονεογένεση, Κύκλος Κιτρικού οξέος, Οξειδωτική Φωσφορυλίωση, Γλυκογονόλυση, Γλυκογονογένεση, Πορεία Φωσφορικών Πεντοζών
 • Μεταβολισμός Λιπιδίων: De novo Βιοσύνθεση και β-Οξείδωση Λιπαρών Οξέων, Βιοσύνθεση και Αποικοδόμηση Τριακυλογλυκερολών
 • Μεταβολισμός πρωτεϊνών: Βιοσύνθεση και Αποικοδόμηση Αμινοξέων, Κύκλος ουρίας
 • Μεταβολισμός Νουκλεϊνικών Οξέων: De novo Βιοσύνθεση και Αποικοδόμηση Πουρινικών και Πυριμιδινικών παραγώγων
 • Τοπολογία Μεταβολικών Πορειών, Σημεία Ελέγχου και Συντονισμένης Ρύθμισης, Σημεία Σύνδεσης Μεταβολικών Πορειών
Περιγραφή Ύλης εργαστηρίου:
 • Αντιδράσεις ανίχνευσης και προσδιορισμού υδατανθράκων: Ανίχνευση ολικών σακχάρων (αντίδραση Molisch), ανίχνευση αναγωγικών σακχάρων (αντίδραση Benedict)
 • Μεταβολισμός υδατανθράκων: όξινη και ενζυμική υδρόλυση αμύλου
 • Αποδιάταξη και μετουσίωση πρωτεϊνών: επίδραση pH και θερμοκρασίας
 • Απομόνωση, καθαρισμός και προσδιορισμός μυοσίνης από μυ βοειού
 • Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων: κατασκευή καμπύλης αναφοράς π-νιτροφαινόλης, μελέτη καταλυτικής δράσης όξινης φωσφατάσης, κινητική δραστικότητας όξινης φωσφατάσης συναρτήσει του χρόνου επώασης
 • Απομόνωση DNA από φυτικό ιστό
Φροντιστήριο:
Επίλυση ασκήσεων κατανόησης των επιμέρους ενοτήτων της θεωρίας:
 
1. Βασικές Έννοιες Μεταβολισμού
2. Γλυκόλυση και Γλυκονεογένεση
3. Κύκλος Κιτρικού Οξέος και Οξειδωτική Φωσφορυλίωση
4. Γλυκογονόλυση και Γλυκογονογένεση
5. Πορεία Φωσφορικών Πεντοζών
6. De novo Βιοσύνθεση και β-Οξείδωση Λιπαρών Οξέων
7. Βιοσύνθεση και Αποικοδόμηση Αμινοξέων, Κύκλος Ουρίας
8. Βιοσύνθεση και Αποικοδόμηση Πουρινικών και Πυριμιδινικών Παραγώγων
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
4
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
2
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
6
Διδακτικές Μονάδες:
4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
5
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η Βιοχημεία ΙΙ περιλαμβάνει θεωρία (Θ) και εργαστήριο (Ε) τα οποία εξετάζονται χωριστά. Ο βαθμός από την εξέταση της θεωρίας συμβάλει στον τελικό βαθμό κατά 70% και του εργαστηρίου κατά 30%. Βασική προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο τελικός βαθμός του μαθήματος προβιβάσιμος είναι ο φοιτητής να λάβει προβιβάσιμο βαθμό στις δύο επιμέρους βαθμολογίες.
 
Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στη θεωρία του μαθήματος μέσω δύο προόδων, που πραγματοποιούνται στο μέσον και στο τέλος του εξαμήνου και στις οποίες ο φοιτητής πρέπει να λάβει προβιβάσιμο βαθμό στις δύο επιμέρους βαθμολογίες.
Στη βαθμολογία του εργαστηρίου λαμβάνεται υπόψη η γενική εικόνα του φοιτητή κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων (ενδιαφέρον, οργανοτικότητα, παρατηρητικότητα, τρόπος σκέψης), καθώς επίσης και η απόδοση του στη συγγραφή εργαστηριακής έκθεσης μετά το πέρας κάθε άσκησης.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
1) Σημειώσεις που περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες των διαλέξεων και ασκήσεις-ερωτήσεις για την κατανόηση της θεωρίας.
2) Σημειώσεις που αφορούν το Εργαστήριο και το Φροντιστήριο.
Βασικό Σύγγραμμα
 1. Κ. Δημόπουλος, Σ. Αντωνοπούλου (2009) «Βασική Βιοχημεία», 2η έκδοση με βελτιώσεις και προσθήκες.
Βιβλιογραφία:
 1. Α. Lehninger, D. Nelson, M.M. Cox, D.L. Nelson (2007) “Lehninger ‘s Principles of Biochemistry” 4th Edition, W.H. Freeman. ISBN: 9780716743392 .
 2. J. Koolman, K.H. Roehm (2005) “Color Atlas of Biochemistry” 2nd Edition, Thieme. ISBN: 1588902471.
 3. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer (2002): “Biochemistry” 5th Edition, W.H. Freeman. ISBN: 0716730510.
 4. Zubay, W.W. Parson, D.E. Vance (1999), “Αρχές Βιοχημείας Ι-ΙΙΙ”. Επιμέλεια: Κ.Ε. Σέκερης, Α.Θ. Καλοφούτης, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη. ISBN: 9607398645.
Ιστότοποι:
Federation of European Biochemical Societies (FEBS)
 
European Molecular Biology Organization (EMBO)
 
National  Center of Biology Information (NCBI)
 
Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization, WHO)

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ