Syllabus_2016-17 - 4o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εξάμηνο:
Τέταρτο (4ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης (Διδάσκων βάση ΠΔ 407/80)
Διδάσκοντες:
Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική μεθοδολογία της αξιολόγησης της διαιτητικής πρόσληψης και της εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της υγείας στο επίπεδο της κοινότητας.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
Διατροφική αξιολόγηση σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο και αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης. Μέθοδοι διατροφικής Αξιολόγησης (ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, καταγραφή διαιτητικής πρόσληψης, διαιτητικό ιστορικό κ.α.). Μεθοδολογία έρευνας στην επιδημιολογία της διατροφής. Κατηγορίες και στόχοι μελετών (επιδημιολογικές μελέτες, κλινικές δοκιμές, μετα-αναλύσεις, ανασκοπήσεις). Διατροφή και δημόσια υγεία: αξιολόγηση, σχεδιασμός παρεμβάσεων και εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Προγράμματα δημόσιας υγείας σχετιζόμενα με τη διατροφή ανά τον κόσμο. Θεωρίες αλλαγής συμπεριφοράς υγείας ως προς τη διατροφή. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα (σχολεία, υπηρεσίες, ΚΑΠΗ κ.α.). Επιδημιολογία βασικών νοσημάτων φθοράς που σχετίζονται με τη διατροφή και προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισής τους (διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο, οστεοπόρωση, καρκίνος).
Περιγραφή Ύλης εργαστηρίου:
Τεχνικές διαιτητικής αξιολόγησης και αγωγής. Διαδικασία λήψης διατητικού ιστορικού, συνέντευξη, μεθοδολογία σύνταξης ερωτηματολογίων, αξιολόγηση βιοχημικών δεικτών. Αξιολόγηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας. Διαδικασία επιτέλεσης ανθρωπομετρήσεων (βάρος, ύψος, δερματικές πτυχές). Προσδιορισμός σύστασης σώματος (βιοηλεκτρική εμπέδιση, προσδιορισμός πάχους δερματικών πτυχών). Εφαρμογή προγράμματος εκτίμησης της διαιτητικής πρόσληψης στον Η/Υ (Diet Analysis). Ισοδύναμα Τροφίμων. Σχεδιασμός διαιτολογίου για φυσιολογικές καταστάσεις.
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
2
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
5
Διδακτικές Μονάδες:
5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
 
6
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσω τελικής εξέτασης στη θεωρία και το εργαστήριο  και μέσω αξιολόγησης της παρουσίας του φοιτητή κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων (εργαστηριακές αναφορές-ασκήσεις). Η συμμετοχή της γραπτής εξέτασης στην τελική βαθμολογία είναι 70% και της επίδοσης στα εργαστήρια 30%. Και οι δύο βαθμοί (γραπτή εξέταση και βαθμός εργαστηρίου) θα πρέπει να είναι προβιβάσιμοι (μεγαλύτεροι ή ίσοι του 5.0/10.0).
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Όλες οι σημειώσεις του διδάσκοντος (θεωρίας και εργαστηρίου) είναι διαθέσιμες στους φοιτητές υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων pdf (πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης e-class). Οι σημειώσεις της θεωρίας είναι χωρισμένες κατά κεφάλαια, όπως ακριβώς και η ύλη του μαθήματος.
Βασικό Σύγγραμμα
Διατροφική Αγωγή, Συγγραφέας: Γ. Μανιός, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Έτος έκδοσης: 2007, (ISBN: 960-399-580-0).
Βιβλιογραφία:
  1. Public Health Nutrition, M.J. Gibney, B.M. Margetts, J.M. Kearney, L. Arab, The Nutrition Society Textbook, Wiley-Blackwell, 2004, (ISBN-10: 0632056274).
  2. Community Nutrition in ActionQ An Enterpreneurial Approach, M.A. Boyle, D.H. Holben, Brooks Cole, 2009, (ISBN-10: 0495559016).
Ιστότοποι:
United States Department of Agriculture - National Agricultural Library
Κυβερνητική οργάνωση των ΗΠΑ, με αρμοδιότητες σε πολιτικές διατροφής. Είναι αρμόδια για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως οι διαιτητικές συστάσεις, θέματα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, όπως επίσης και ανάλυσης των τροφίμων.
 
US National Library of Medicine, National Institute of Health, PubMed
Κυβερνητική οργάνωση των ΗΠΑ, η οποία συνιστά τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων και αναζήτησης σε όλα τα επιστημονικά θέματα στις βιο-ιατρικές επιστήμες.
 
World Health Organization
Αποτελεί πηγή ενημέρωσης και συστάσεων για διάφορα θέματα υγείας ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων διατροφής. Παρέχει επίσης χρησιμές στατιστικές για προβλήματα υγείας.
 
Centers for Disease Control and Prevention
Παρέχει στατιστικές σε θέματα υγείας και πρόληψης νοσημάτων για τον Αμερικανικό πληθυσμό.

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ