Syllabus_2016-17 - 4o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εξάμηνο:
Τρίτο (3ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Σκάλκος Δημήτριος, Επίκουρος καθηγητής
Διδάσκοντες:
Σκάλκος Δημήτριος
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Λόγος ύπαρξης των επιχειρήσεων (υποσύνολα των οικονομικών μονάδων) είναι η αποτελεσματικότητα στην κάλυψη των σύγχρονων ανθρώπινων αναγκών. Η αποτελεσματικότητα αυτή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αποτελεσματική ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ (μάνατζμεντ):
 
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν το περιβάλλον και το εσωτερικό των επιχειρήσεων και προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους αυτές λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις τροφίμων αποτελούν υποσύνολο του συνόλου των επιχειρήσεων και διέπονται  από τους ίδιους κανόνες και αρχές, και κατά συνέπεια στο παρόν μάθημα αντιμετωπίζονται ως μέρος του συνόλου.
 
Οι φοιτητές αφού πάρουν κάποιες βασικές γνώσεις γύρω από τους στόχους, τα επιμέρους στοιχεία και τους κανόνες λειτουργίας των διαφόρων επιχειρήσεων, διδάσκονται τις διάφορες επιδράσεις που ασκεί σε αυτές το εξωτερικό περιβάλλον. Στην συνέχεια παίρνουν γνώσεις σχετικές με την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση τις διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του ελέγχου, και της λήψης αποφάσεων.
 
Χωρίς να καλύπτονται σε βάθος οι ανάγκες γνώσεων για τα επιμέρους θέματα της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, οι φοιτητές στο παρόν μάθημα βοήθιουνται να αποκτήσουν μία πλήρη και περιεκτική εικόνα σε εισαγωγικό επίπεδο και να εμπεδώσουν έννοιες και αρχές που θα τις χρειαστούν αργότερα στα επόμενα έτη σπουδών τους, καις την συνέχεια στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
 1. Περιεχόμενο και περιβάλλον της επιχείρησης
 2. Προσεγγίσεις στην έννοια της επιχείρησης
 3. Διακρίσεις των οικονομικών μονάδων
 4. Εννοιολογικός προσδιορισμός του μάνατζμεντ και των διοικητικών στελεχών
 5. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης και πρακτικής του μάνατζμεντ
 6. Βασικά πεδία εφαρμογής της διοίκησης των επιχειρήσεων
 7. Προγραμματισμός δράσης των επιχειρήσεων
 8. Η λειτουργία της οργάνωσης των επιχειρήσεων
 9. Η λειτουργία της διεύθυνσης των επιχειρήσεων
 10. Η λειτουργία του ελέγχου των επιχειρήσεων
 11. Λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των επιχειρήσεων
Περιγραφή Ύλης εργαστηρίου:
-
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
3
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
6
Διδακτικές Μονάδες:
3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
4
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτών τελικών εξετάσεων. Απαιτείται βαθμός >=5 τόσο στη θεωρία, όσο και στο εργαστήριο, ώστε ένας φοιτητής να «περάσει» το μάθημα. Αν κάποιος επιτύχει στο ένα από τα δύο, τότε την επόμενη φορά εξετάζεται μόνο σ’ αυτό που απέτυχε.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Όλες οι σημειώσεις του διδάσκοντος (θεωρίας και εργαστηρίου) είναι διαθέσιμες στους φοιτητές υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων pdf (πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης Web-CT Vista στην ιστοσελίδα: http://vista.lib.aegean.gr). Οι σημειώσεις της θεωρίας είναι χωρισμένες κατά κεφάλαια, όπως ακριβώς και η ύλη του μαθήματος.
Βασικό Σύγγραμμα
 1. Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων, Συγγραφείς: Δ. Κ. Μπουραντάς, Ν..Α. Παπαλεξανδρή, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Έτος έκδοσης: 2003, σελ. 210 (ISBN: 960-359-007-Χ).
Βιβλιογραφία:
 1. Reengineering Management, Champy S., Harper Business, 1996
 2. The boundaryless organization, Ashkenas R., Urich D., Jick J., Kerr S., Jossey Bass, 2000.
 3. Food & Beverage Management, ernard D., Lockwood A., Pantelidis I., Elsevier Science & Technology, 2008 (0750667303).
 4. Strategy & Management of Industrial Brands, Maraval, P., Kluwer Academic Publishers, 2003 (ISBN: 140207753X).
 5. Crisis management in the food and drinks industry, Doeg C., Kluwer Academic Publishers, 2005, (0387233822).
 6. Effective small business management,  Scarborough N., Zimmerer W., Wilson D., Person Education, 2008 (0132079518)
 7. Επιτυχημένες Καινοτομίες: πώς να ενθαρρύνεται και να διαμορφώσετε επικερδείς ιδέες, Syrett M., Lammiman I., μετάφραση, Εκδόσεις Κέρκυρα, 2004.
 8. Strategic Leadership, Finkelstein S., Hambrick D., West Publishing, 1996
 9. The strategy – focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment, Kaplan R., Norton D., HBSP, 2002
 10. Becoming a Master Manager, Quinn R., et.al., Willey, 1996.
 11. Organizational Theory and design, Daft R., West Publishing, 2002
 12. Εισαγωγή στο μάνατζεμεντ: Ένας πρακτικός οδηγός Ανάπτυξης, Williams K., Johson B., μετάφραση, Εκδόσεις Κριτική, 2005.
 13. Ηγεσία, Μπουραντάς Δ., Εκδόσεις Κριτική, 2005.
 14. Management, Robins S., Coultar M., Prentice Hall, 1996
 15. Management: Concepts, Practices and Skillls, JMondy W., Premeaux S., Prentice Hall , 1995.
Ιστότοποι:
 1. http://www.eede.gr Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ο πλέον αξιόπιστος οργανισμός υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα επιχειρήσεων στην Ελλάδα)
 2. http://www.ebn.be ΕΒΝ – European BIC network, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (Business Innovation Centers - BICs) για την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικότητας σε νέους, «εν δυνάμει» επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.
 3. http://www.bicofattika.gr Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika) το αντίστοιχο κέντρο BIC στην Αττική
 4. http://www.urenio.org/el/default.htm Καινοτομία, εργαλεία καινοτομίας και μάνατζμεντ σχετιζόμενα με επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα
 5. http://www.eommex.gr Ο δικτυακός τόπος του ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας)
 6. http://www.help-forward.gr Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: σύνδεσης της έρευνας και της παραγωγής στην Ελληνική επικράτεια.
 7. http://www.e-boss.gr Πόρταλ από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με πολλές πληροφορίες, καλή ενημέρωση και πολλά εργαλεία διαθέσιμα
 8. http://www.sevt.gr Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ