Syllabus_2016-17 - 4o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
Εξάμηνο:
Τέταρτο (4ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Χαράλαμπος Καραντώνης, Επίκουρος Καθηγητής
Διδάσκοντες:
Χαράλαμπος Καραντώνης
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Οι φοιτητές/ριες ερχόμενοι σε επαφή με το μάθημα της Χημείας Τροφίμων IΙ του τέταρτου εξαμήνου γνωρίζει την κατάταξη και τη δομή μικροσυστατικών όπως οι βιταμίνες τα μέταλλικά στοιχεία και τα φαινολικά συστατικά και κατανοεί το ρόλο τους ως συστατικά των τροφίμων για τη διατροφή του ανθρώπου. Γνωρίζει τις κατηγορίες των πρόσθετων των τροφίμων και κατανοεί το ρόλο αυτών στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Γνωρίζει επιμέρους βασικά τρόφιμα ζωϊκής και φυτικής προέλευσης καθώς και ευφραντικά και μαθαίνει τη σύσταση και τα μόρια που χαρακτηρίζουν το κάθε ένα από αυτά.
 
Εξοικειώνεται με τις μεθόδους και τεχνικές απομόνωσης, διαχωρισμού και προσδιορισμού των βασικών συστατικών και μικροσυστατικών των τροφίμων.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- Βιταμίνες.
- Μέταλλα.
- Φαινολικά συστατικά.
- Πρόσθετα τροφίμων.
 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
- Γάλα
- Αυγό
- Κρέας
- Ιχθυρά
- Εδώδιμα λίπη και έλαια.
- Δημητριακά
- Όσπρια
- Φρούτα και Λαχανικά
- Ευφραντικά
Περιγραφή Ύλης εργαστηρίου:
- Προσδιορισμός βιταμίνης C σε χυμό φρούτων
- Απομόνωση και προσδριορισμος ολικών φαινολικών από κακάο
- Απομόνωση και προσδιορισμός καφεΐνης από τσάι
- Απομόνωση ολικών λιποειδών από κρόκο αυγού.
- Διαχωρισμός ολικών λιποειδών κρόκου σε επιμέρους τάξεις πολικών και ουδετέρων λιποειδών
- Διαχωρισμός πολικών και ουδέτερων λιποειδών κρόκου αυγού σε επιμέρους είδη με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC).
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
3
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
6
Διδακτικές Μονάδες:
4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
6
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η Χημεία Τροφίμων ΙΙ του τρίτου εξαμήνου περιλαμβάνει θεωρία (Θ) και Εργαστήριο (Ε) τα οποία εξετάζονται χωριστά. Ο βαθμός από την εξέταση της θεωρίας συμβάλει στον τελικό βαθμό κατά 50% και του εργαστηρίου κατά 50%.
 
Η εξέταση τόσο της Θ όσο και του Ε γίνεται επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στη βαθμολογία τόσο της θεωρίας όσο και του εργαστηρίου συμψηφίζεται και η απόδοση των φοιτητών σε γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η βαθμολογία του εργαστηρίου επηρεάζεται από το Εργαστηριακό ημερολόγιο καθώς και από τη γενική εικόνα του φοιτητή κατά τη διάρκεια των Ε (ενδιαφέρον, οργανοτικότητα, παρατηρητικότητα, τρόπος σκέψης).
 
Βασική προϋπόθεση, για να περαστεί ο τελικός βαθμός, είναι ο φοιτητής να λάβει τουλάχιστον το βαθμό του 5 (στην κλίμακα του 10) στις δύο επιμέρους βαθμολογίες που αφορούν τη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος.
*Σημειώνεται ότι για να έχει δικαίωμα ο Φοιτητής/τρια συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχει δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση μη επιτυχών εξετάσεων η δήλωση του μαθήματος πρέπει να γίνεται εκ νέου στο νέο ακαδημαϊκό έτος.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
1) Σημειώσεις που περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες των διαλέξεων
 
2) Σημειώσεις που αφορούν τις εργαστηριακές ασκήσεις
Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες στους φοιτητές/φοιτήτριες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης Web-CT Vista
Βασικό Σύγγραμμα
  1. Belitz H., -D, Grosch W., Schieberle P., (2007), «Χημεία Τροφίμων», Μεταφραση: Μαρία Δ. Παπαγεωργίου, Άγγελος Ι.Βάρναλης. επιμέλεια Στυλιανός Ν. Ραφαηλίδης, Εκδόσεις Τζιόλα, 3η έκδοση. ISBN 978-9604181384. Σελ. 1599
  2. Μπόσκος, Δημήτριος, (2004), «Χημεία Τροφίμων», Εκδόσεις Γαργατάνη. 5η έκδοση. ISBN 978-9607013224 Σελ. 316
Βιβλιογραφία:
  1. Damodaran Srinivasan, Parkin Kirk, Fennema Owen R.F(2008),  “Fennema'S Food Chemistry”, CRC Press, Taylor and Francis Inc, Great Britain, 4th Edition. ISBN: 978-0849392726. Pages 1160.
  2. Coultate T.P., (2001), “Food. The Chemistry of its Components”, Royal Society of Chemistry, 4th Edition. ISBN: 978-0854046157. Pages 444.
Ιστότοποι:
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC)
 
Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων
 
Eυρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (E.F.S.A.)
 
Συλλογή διεθνώς υιοθετημένων προτύπων για τα τρόφιμα.
 
Διεθνής ένωση επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων.
 
Ινστιτούτο τεχνολογία τροφίμων.
 
Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων, Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α.
 
Μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων, Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α.
 
Τελευταία νέα για ανάπτυξη νέων τροφίμων και ποτών.

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ