Syllabus_2016-17 - 4o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εξάμηνο:
Τέταρτο (4ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Δημήτρης Σκάλκος, Eπίκουρος Καθηγητής
Διδάσκοντες:
Δημήτρης Σκάλκος
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Η πρακτική άσκηση αποτελεί επιλογής μάθημα, του τετάρτου εξαμήνου, και υλοποιείται με την εργασία των φοιτητών τους δύο καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τροφίμων σε όλη την Ελλάδα.
 
Οι επιχειρήσεις τροφίμων αποτελούν το 26% των ελληνικών βιομηχανιών, και συμβάλουν στο 23% του εθνικού Α.Ε.Π., επομένως υπάρχει ικανός αριθμός επιχειρήσεων για την αποτελεσματική ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας του αντικειμένου σπουδών τους.  Σε αυτά τα πλαίσια, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί θεσμικό και βασικό μέρος των σπουδών του Τμήματος.
 
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή και καινοτόμο πρακτική, η οποία αποβλέπει στους κάτωθι στόχους:
 
· Την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας και γνωριμίας των φοιτητών με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις για την διευκόλυνση του επαγγελματικού τους προσανατολισμού, και την εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτηση.
· Την γνωριμία των φοιτητών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα επιχειρήσεων τροφίμων και την εξοικείωση τους με τις βασικές αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης τους.
· Την απόκτηση εμπειρίας των φοιτητών στην πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων εξελίξεων των τροφίμων & της διατροφής, και της προσαρμογής στις διαδικασίες παραγωγής και πιστοποίησης των εν λόγω προϊόντων όπως αυτά υλοποιούνται σε βιομηχανικό επίπεδο.
Ο θεσμός της πρακτικής αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο εφαρμογής, λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο. Ο θεσμός της πρακτικής φιλοδοξεί να φέρει τον φοιτητή σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσει, στο μέτρο του δυνατού, την θεωρητική του κατάρτιση με την εμπειρική εξάσκηση και την γνωριμία με την παραγωγική διαδικασία.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
Όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση, συμπληρώνουν σχετική έντυπη αίτηση και την υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης πριν από την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία καθορίζεται με ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος.  Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας για κάθε φοιτητή γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Π.Α., με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις προτιμήσεις του φοιτητή, και τις προηγούμενες τοποθετήσεις του. Ιδιαίτερη μέριμνα και βαρύτητα δίδεται στην εξεύρεση επιχείρησης ή φορέα τροφίμων στην περιοχή μόνιμης κατοικίας του κάθε φοιτητή, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση διασύνδεση με την «τοπική» αγορά εργασίας, αλλά και να εξασφαλίζεται αρμονική εργασία κατά την διάρκεια της πρακτικής στο εγγύς οικογενειακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης εκπονείται με την υποστήριξη του γραφείου Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) που λειτουργεί εντός του Τμήματος. Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Π.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το Υπ. Παιδείας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αμειβόμενες τις θέσεις εργασίας για τους φοιτητές και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους, ενώ προβλέπεται η παράτση τπου προγράμματος μέχρι το 2015. Για το έτος 2012 το 100% των δευτεροετών φοιτητών εντάχθηκε στην πρακτική άσκηση για το καλοκαίρι του 2012, ενώ αντίστοιχη συμμετοχή προβλέπεται και για τα επόμενα έτη.
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
Περισσότερες πληροφορίες για το ετήσιο πρόγραμμα της πρακτικής, τους συμμετέχοντες φορεία κ.α. παρουσιάζονται στο ειδικό link της ιστοσελίδας του Τ.Ε.Τ.Δ.
 
Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης οι καλύτεροι φοιτητές εθελοντικά συμμετέχουν σε ομάδες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις (φορείς υποδοχείς της πρακτικής) σε ειδικά projects για την παραγωγή καινοτόμων διατροφικών προϊόντων με τα οποία οι εν λόγω φοιτητές, με τον επιβλέποντα καθηγητή, και την επιχείρηση συμμετέχουν στον καινοτόμο φοιτητικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA που διοργανώνει στην Ελλάδα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.).
Το 2011 μία ομάδα με την επιχείρηση ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συμμετείχε στον διαγωνισμό και έλαβε το 2ο βραβείο.
Το 2012 3 ομάδες φοιτητών συμμετέχουν στον διαγωνισμό σε συνεργασία με τις εταιρείες ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. / APIVITA S.A. / UNISMACK αντίστοιχα.
Περισσότερα για τον διαγωνισμό και τα αποτελέσματα στα links πρακτικής & ανακοινώσεων της ιστοσελίδας του Τμήματος
Σύνολο (ώρες /
εβδομάδα):
35
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
-
Διδακτικές Μονάδες:
-
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
5
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η βαθμολόγηση των φοιτητών βασίζεται:
 
  1. Στην αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή που καταγράφεται από τον επιβλέποντα της επιχείρησης
  2. Στην έκθεση πεπραγμένων που συντάσσεται από τν φοιτητή
  3. Στην αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή που καταγράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Δεν υπάρχουν σημειώσεις
Βασικό Σύγγραμμα
Δεν χρησιμοποιείται συγκεκριμένο σύγγραμμα στο μάθημα
Βιβλιογραφία:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία
Ιστότοποι:
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) με εκτεταμένη ενημέρωση σχετικά με πολλά θέματα επιχειρηματικότητας σχετιζόμενα με τα τροφίμα και την διατροφή
 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με την μεγαλύτερη εμπειρία και δυναμική ανάπτυξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων ελληνικών προϊόντων
 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατεψυγμένων Τροφίμων
 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων στην Ελλάδα
 
Πρακτικός οδηγός αντιμετώπισης θεμάτων ασφάλειας τροφίμων μέσα στην μικρομεσαία επιχείρηση

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ