Syllabus_2016-17 - 4o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
Διατροφή στα Στάδια της Ζωής
Εξάμηνο:
Πέμπτο (5o)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης (Διδάσκων βάση ΠΔ 407/80)
Διδάσκοντες:
 Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιδιαίτερες διαιτητικές απαιτήσεις κάθε ηλικιακής ομάδας και το πώς οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να μεταφραστούν σε διαιτητική αγωγή, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τις απαιτήσεις αυτές, όσο και τη διαιτητική συμπεριφορά στα διάφορα στάδια της ζωής.  Στα πλαίσια αυτά, το μάθημα καλύπτει τις απαιτήσεις κατά: Την περίοδο πριν τη σύλληψη, την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. Τη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία. Ειδικές καταστάσεις κατά τη νεανική και μεσήλικη φάση της ενήλικης ζωής. Την τρίτη ηλικία. Η παρουσίαση της κάθε ενότητας γίνεται υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων σε κάθε περίπτωση φυσιολογικών χαρακτηριστικών της κάθε ηλικιακής ομάδας, αλλά και των κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πρόσληψη και την επιλογή της τροφής. Επιπρόσθετα, δίνεται έμφαση στα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας που δύναται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του κάθε σταδίου της ζωής και στον τρόπο που αυτά επηρεάζονται από τη διατροφή.
Περιγραφή Ύλης εργαστηρίου:
Προσδιορισμός διαιτητικών απαιτήσεων σε κάθε στάδιο της ζωής μέσα από ατομικά περιστατικά. Καμπύλες ανάπτυξης βρεφών, παιδιών και εφήβων. Προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών παιδιών και εφήβων. Διατροφική διαχείριση υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. Καθορισμός των ενεργειακών απαιτήσεων και των αναγκών σε θρεπτικά συστατικά κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. Διατροφικές συμβουλές κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. Φυσιολογικές μεταβολές κατά την τρίτη ηλικία:  Βασικές διατροφικές συμβουλές.
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
2
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
5
Διδακτικές Μονάδες:
5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
6
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η αξιολόγηση της θεωρίας του  μαθήματος γίνεται μέσω τελικής εξέτασης και μέσω αξιολόγησης ομαδικής εργασίας. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των ειδικών διαιτητικών απαιτήσεων μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και η παρουσίασή της στα πλαίσια του μαθήματος. Η συμμετοχή της γραπτής εξέτασης στην τελική βαθμολογία είναι 70% και της αξιολόγησης της εργασίας 30%. Και οι δύο βαθμοί (γραπτή εξέταση και αξιολόγηση εργασίας) θα πρέπει να είναι προβιβάσιμοι (μεγαλύτεροι ή ίσοι του 5.0/10.0). Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσω αξιολόγησης της θεωρίας κατά 70% και του εργαστηρίου κατά 30% (γραπτή εξέταση εργαστηρίου και εργαστηριακές αναφορές). Και οι δύο βαθμοί (θεωρίας και εργαστηρίου) θα πρέπει να είναι προβιβάσιμοι (μεγαλύτεροι ή ίσοι του 5.0/10.0).
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Όλες οι σημειώσεις του διδάσκοντος (θεωρίας και εργαστηρίου) είναι διαθέσιμες στους φοιτητές υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων pdf (πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης e-class). Οι σημειώσεις της θεωρίας είναι χωρισμένες κατά κεφάλαια, όπως ακριβώς και η ύλη του μαθήματος.
Βασικό Σύγγραμμα
  1. Η Διατροφή στα Στάδια της Ζωής, Συγγραφέας: Α. Ζαμπέλας, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Έτος έκδοσης: 2003, (ISBN: 960-399-149-Χ).
Βιβλιογραφία:
  1. Nutrition through the Life Cycle, J.E. Brown, Thomson Wadsworth Publishing, 2008, (ISBN-10: 0495116378).
  2. Nutrition throughout the Life Cycle, B.S. Worthington-Roberts, S. Rodwell-Williams. McGraw-Hill CompanyBrown, 1996, (ISBN: 0815194277).
Ιστότοποι:
American Dietetic Association
Μη κυβερνητική οργάνωση των επιστημόνων της διατροφής στις ΗΠΑ, με μέλη από όλο τον κόσμο. Παρέχει γενική ενημέρωση σε θέματα διατροφής, πιστοποίηση των διαιτολόγων στις ΗΠΑ και εκδίδει, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς οργανισμούς, “Επίσημες Θέσεις” σε θέματα διατροφής.
United States Department of Agriculture - National Agricultural Library
Κυβερνητική οργάνωση των ΗΠΑ, με αρμοδιότητες σε πολιτικές διατροφής. Είναι αρμόδια για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως οι διαιτητικές συστάσεις, θέματα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, όπως επίσης και ανάλυσης των τροφίμων. Περιλαμβάνει επίσης και ειδικές δημοσιεύσεις για τη διατροφή στον κύκλο της ζωής.
US National Library of Medicine, National Institute of Health, PubMed
Κυβερνητική οργάνωση των ΗΠΑ, η οποία συνιστά τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων και αναζήτησης σε όλα τα επιστημονικά θέματα στις βιο-ιατρικές επιστήμες.
European Food Safety Authority
Παρέχει επίσημες θέσεις σε θέματα διατροφής, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και οι διαιτητικές συστάσεις.
World Health Organization
Αποτελεί πηγή ενημέρωσης και συστάσεων για διάφορα θέματα υγείας ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων διατροφής. Παρέχει επίσης χρησιμές στατιστικές για προβλήματα υγείας.
Centers for Disease Control and Prevention
Παρέχει στατιστικές σε θέματα υγείας και πρόληψης νοσημάτων για τον Αμερικανικό πληθυσμό, όπως επίσης και καμπύλες ανάπτυξης.
Agency for Healthcare Research and Quality
Αποτελεί πηγή ενημέρωσης σε θέματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής. Πρόκειται για υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας των Η.Π.Α.
World Alliance for Breastfeeding Action
Η ιστοσελίδα ενός παγκόσμιου δικτύου οργανισμών που ασχολούνται με το θέμα της προστασίας, της προώθησης και της υποστήριξης του μητρικού θηλασμού.
Baby Friendly Hospital Initiative in the U.S.A.
Αποτελεί την ιστοσελίδα της κίνησης για τη δημιουργία Μαιευτηρίων Φιλικών προς τα Βρέφη στις Η.Π.Α., μια πρωτοβουλία η οποία δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNISEF.
Academy of Breastfeeding Medicine
Αποτελεί πηγή ενημέρωσης και συστάσεων για το μητρικό θημασμό.  
American Academy of Pediatrics
Πηγή ενημέρωσης σε θέματα παιδιατρικής.
National Center for Education in Maternal and Child Health
Παρέχει αναφορές και πηγές ενημέρωσης σχετικά με την υγεία κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.
U.S. Administration on Aging
Παρέχει αναφορές και πηγές ενημέρωσης σχετικά με την υγεία στην τρίτη ηλικία.
Florida National Policy and Resource Center on Nutrition and Aging.
Επίσημη ιστοσελίδα αμερικανικού οργανισμού με αρμοδιότητες σχετικά με πολιτικές και ενημέρωση σε θέματα τρίτης ηλικίας
Tufts University Center on Aging
Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Tufts με ενημέρωση σχετικά με θέματα τρίτης ηλικίας.

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ