Αιτήσεις προς Γραμματεία
 
Αγαπητή μας φοιτήτρια, αγαπητέ μας φοιτητή,σ' αυτή την ιστοσελίδα προσπαθούμε να σου δώσουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να διευκολυνθείς στην εγγραφή σου και στην πρώτη σου επαφή με το Αιγαίο και το Πανεπιστήμιό του.
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εγγραφή των πρωτοετών είναι:
 • Τίτλος απόλυσης. Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοιτήσατε ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτού.
 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι/ες σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο).
 • Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι αποφοίτησαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.
 • Τα αγόρια που χρειάζεται να πάρουν «Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν το Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων, που εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο έχετε εγγραφεί (δηλαδή εκεί που βρίσκεται η οικογενειακή σας μερίδα). Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί το Πιστοποιητικό του Δήμου, υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησής του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στην τελευταία περίπτωση, η «Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» που εκδίδει το Πανεπιστήμιο δεν θα δοθεί την ώρα της εγγραφής, αλλά με κάποιες ημέρες καθυστέρησης.
Έντυπα και Οδηγίες Συμπλήρωσης
 
Για να προετοιμαστείς πριν από την ημέρα της εγγραφής σου, μπορείς να ανοίξεις τα έντυπα που βρίσκονται παρακάτω, είτε για να έχεις μια ιδέα των πληροφοριών που ζητούνται, είτε ακόμη και για να τα συμπληρώσεις εκ των προτέρων. Τα έντυπα που ακολουθούν είναι όσα είναι κοινά για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την ημέρα της εγγραφής ενδεχομένως σου ζητηθεί να συμπληρώσεις πρόσθετο έντυπο που ειδικότερα ζητά το Τμήμα σου.
 • Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Στοιχείων: Αποτελεί το κυρίως έντυπο εγγραφής. Τα στοιχεία που απαιτούνται βρίσκονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Απολυτήριο Λυκείου και το Πιστοποιητικό του Δήμου (για τα αγόρια).
 • Υπεύθυνη Δήλωση μη Εγγραφής σε Άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Από το Νόμο απαγορεύεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε περισσότερα του ενός Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στην Ελλάδα. Για όσους έχουν εγγραφεί σε άλλο Τμήμα χωρίς να έχουν αποφοιτήσει, πρέπει να υπάρχει και έγγραφο διαγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος αυτού. Όλοι πάντως, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν γραφτεί ποτέ σε Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Δελτίο Εγγραφής Μαθημάτων Διαφέρει από Τμήμα σε Τμήμα και η συμπλήρωσή του προϋποθέτει εξειδικευμένες διευκρινίσεις από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος, γι' αυτό και δεν παραθέτουμε το κενό έντυπο.
 • Αίτηση Βιβλιοθήκης: Απλή αίτηση που απαιτείται για να σου δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.
Η Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) αποτελεί μια νέα Πανεπιστημιακή δομή η οποία συνθέτει, οργανώνει και συντονίζει, σε μια ενιαία βάση, τις δομές σύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας, την απασχόληση και την καινοτομία και ειδικότερα, τις δομές :
1. Του Γραφείου Διασύνδεσης
2. Της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/ φοιτητριών 3. Της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Οι δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ. απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες απ' αυτό.
Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει την κεντρική δομή της στη Μυτιλήνη αλλά διαθέτει και τοπικά Γραφεία σε κάθε νησί. 
για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
 • Στατιστικό Δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: Το Δελτίο δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι υποχρέωσή μας προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) να συμπληρώνεται το Δελτίο αυτό και να αποστέλλεται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφτείς την παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
 
 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ