Το πρόγραμμα λειτουργεί ως υποτροφία για την αποστολή φοιτητών σε ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων εκτός Ελλάδας, πριν την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ErasmusTraineeship και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο υλοποίησης του

 • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και επικοινωνήστε με το γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου: http://erasmus.aegean.gr

 • Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του Τμήματος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα: Δρ. Γκατζιώνη Κωνσταντίνο,  στην η/δ: kgkatzionis(at)aegean.gr

Ετήσιες ημερίδες ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα ErasmusTraineeship θα οργανώνονται στη Λήμνο από τον Δρ. Γκατζιώνη Κωνσταντίνο και ανακοινώνονται με η/μ.

 

 
 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

 

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ