Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΤΔ

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.ΔΙ.Π.
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  HELLENIC REPUBLIC
H.Q.A.
HELLENIC QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION AGENCY

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιούνιος 2013


"Η συνολική εντύπωση της Επιτροπής είναι θετική. Η ανάπτυξη του Τμήματος παρ 'όλα τα εμπόδια που προκύπτουν από την οικονομική κρίση είναι εντυπωσιακή."
"Από τον πρόεδρο έως τα νεαρά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και το διοικητικό προσωπικό είναι πρόθυμοι να καταπολεμήσουν τους ανασταλτικούς παράγοντες και τις δυσκολίες.  Όλοι μαζί συνειδητοποιούν ότι αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες αποτελούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που σε συνεργασία με το Δήμο, είναι πρόθυμοι όχι απλά να τους ξεπεράσουν, αλλά και να επιφέρουν Ανάπτυξη στο Τμήμα."
"Η επιτροπή συναντήθηκε με ένα ενθουσιώδες γκρουπ 24 φοιτητών από όλα τα εξάμηνα σπουδών (πρωτοετών, δευτεροετών, μικρών και μεγάλων ετών). Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό νούμερο λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την εξεταστική και κατευθύνονταν προς το "σπίτι" τους για τις θερινές διακοπές."
"Το Τμήμα παρείχε μια εξαιρετική ανάλυση SWOT συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών σχεδιασμών του, η οποία δείχνει ότι έχει επίγνωση των προβλημάτων του και των τρόπων αντιμετώπισής τους."
Συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. "Αυτή η περιοχή είναι το ισχυρό πεδίο ανάπτυξης του Τμήματος." … "Στον τομέα της τοπικής οικονομίας το διδακτικό προσωπικό έχει λάβει ισχυρό ηγετικό ρόλο για την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων."
"Η επιτροπή εντυπωσιάστηκε από τα βραβεία που ελήφθησαν  από εκπαιδευτικές συνεργασίες ερευνητικών projects με επικεφαλής ομάδες φοιτητών που ανέπτυξαν μοντέλα τροφίμων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού Ecotrophelia."
"Το σκορ όλων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού όσον αφορά τον αριθμό δημοσιεύσεων, των ετεροαναφορών και h-δείκτες είναι περισσότερο από ικανοποιητικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και εντυπωσιακό."
Ο Πρόεδρος του Τμήματος συμβαίνει να είναι ο Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και αυτό βοηθά το Τμήμα.  Ο Πρόεδρος έχει αναπτύξει μια γόνιμη συνεργασία με τον Δήμαρχο Λήμνου που υποστηρίζει το Τμήμα σε κάθε πτυχή λειτουργίας και ανάπτυξης του.

Για την πλήρη έκθεση εξ. αξιολόγησης του τμήματος πατήστε ΕΔΩ

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών