Σε κάθε ένα από τα 18 Τμήματα του Πανεπιστημιού Αιγαίου λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με πεδίο δράσης την έρευνα.

 

Για το Διδακτορικό Τμήμα της Λήμνου δείτε:

τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.pdf

    περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών