Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Καινοτομίας στα Τρόφιμα» στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ 7420)

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Ανθρώπου» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ 7422)

 

Προκήρυξη 17 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 18.12.2017.pdf

 

Συγκρότηση Ε.Σ. μον. κ. Γιαγκίνη.pdf

Συγκρότηση Ε.Σ. μον. κ. Γκιαουρη.pdf

Συγκρότηση ΕΕΕΜ μον. Σκάλκου.pdf

Επιστολή πρόσκλησης ΕΕΕΜ _Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων.doc

Συγκρότηση ΕΕΕΜ μον Καραντώνη.pdf

Επιστολή πρόσκλησης ΕΕΕΜ _Χημεία Τροφίμων.doc

Συγκρότηση ΕΕΕΕ Επ. Καθηγητή Βιοχημεία Τροφίμων.pdf

Επιστολή πρόσκλησης ΕΕΕΕ _Βιοχημεία Τροφίμων.doc

Ορισμός ΕΕΕΕ Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 'Μικροβιολογία Τροφίμων'

 

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ.

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Διατροφή του Ανθρώπου

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Μηχανική Τροφίμων

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Μοριακή Βιολογία (Αναπλ)

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Μοριακή Βιολογία (Επικ)

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Τεχνολογία και Ποιότητα

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. μονιμοποίηση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ MAΘΗΜΑΤΩΝ

diatrofi.pdf

mixaniki.pdf

texnologiazoikis.pdf

moriaki.pdf

 

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών