Προκήρυξη 17 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 18.12.2017.pdf

 

Συγκρότηση Ε.Σ. μον. κ. Γιαγκίνη.pdf

Συγκρότηση Ε.Σ. μον. κ. Γκιαουρη.pdf

Συγκρότηση ΕΕΕΜ μον. Σκάλκου.pdf

Επιστολή πρόσκλησης ΕΕΕΜ _Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων.doc

Συγκρότηση ΕΕΕΜ μον Καραντώνη.pdf

Επιστολή πρόσκλησης ΕΕΕΜ _Χημεία Τροφίμων.doc

Συγκρότηση ΕΕΕΕ Επ. Καθηγητή Βιοχημεία Τροφίμων.pdf

Επιστολή πρόσκλησης ΕΕΕΕ _Βιοχημεία Τροφίμων.doc

Ορισμός ΕΕΕΕ Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 'Μικροβιολογία Τροφίμων'

 

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ.

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Διατροφή του Ανθρώπου

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Μηχανική Τροφίμων

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Μοριακή Βιολογία (Αναπλ)

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Μοριακή Βιολογία (Επικ)

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. Τεχνολογία και Ποιότητα

ΑΔΑ-Συγκρότηση Ε.Σ. μονιμοποίηση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ MAΘΗΜΑΤΩΝ

diatrofi.pdf

mixaniki.pdf

texnologiazoikis.pdf

moriaki.pdf

 

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών