1. «Επενδύοντας στα νησιά της Γνώσης» 3 Μαρτίου 2010  (PDF)
  2. «Επενδύοντας στα νησιά της Γνώσης: Η γνώση του τροφίμου αφορμή για δράση» 24 Νοεμβρίου 2010 (PDF)
  3. «Επενδύοντας στα νησιά της Γνώσης: η γνώση ως διέξοδος στην κρίση» 6 Απριλίου 2011 (PDF)
  4. «Επενδύοντας στ νησιά της γνώσης: όραμα, γνώση & δημιουργικότητα, μονόδρομος του αύριο» 23 Νοεμβρίου 2011 (PDF)
  5.  «Καινοτομώ και επιχειρώ στον τόπο μου» 9 Μαρτίου 2012 (PDF)
  6. «Επενδύοντας στα νησιά της γνώσης: από το εργαστήριο στην παραγωγή» 3 Δεκεμβρίου 2014 (PDF)
  7. «Επενδύοντας στα νησιά της γνώσης: από το εργαστήριο στην παραγωγή» 11 Νοεμβρίου 2015 (PDF)
  8. «Ιπποκρατικός Βοτανικός Κήπος Λήμνου – πανεπιστημίου Αγαίου: εκδήλωση εγκαινίων» 6 Μαΐου  2015. (PDF)
  9. «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Παραδείγματα & Εφαρμογές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ομάδες Φοιτητών» Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2016   
  10. «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΒΤ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΑΘΗΝΑ, 8 Απριλίου 2017

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών