Στις 26-31 Αυγούστου 2012, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία Διεθνές Θερινό Σχολείο με θέμα: "Μεσογειακά Τρόφιμα και Διατροφική Αξία: Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής".

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο αναπτύχθηκε σε τρεις Θεματικές Ενότητες:
1η Θεματική Ενότητα: Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Μεσογείου γενέτειρα αξιών, αγαθών και υπηρεσιών
2η Θεματική Ενότητα: Μεσογειακά Τρόφιμα: παραγωγή, διατροφική αξία και ποιότητα προϊόντων
3η Θεματική Ενότητα: Μεσογειακή Διατροφή: ένα πολύτιμο εργαλείο για την προστασία της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου

Στο Θερινό Σχολείο συμμετείχαν 32 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πλήθος ακαδημαϊκών, διακεκριμένων στο γνωστικό τους αντικείμενο διεθνώς, από την Επιστήμη του Περιβάλλοντος, των Τροφίμων, της Διατροφής και της Υγείας. Στους συμμετέχοντες διατέθηκε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και χορηγήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης μετά από επιτυχή εξέτασή τους με αντιστοίχηση 4 πιστωτικών μονάδων (4 ECTS). Το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Θερινού Σχολείου προσέφερε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία στους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους), όπου μέσα από μια σταδιακή διαδικασία αποδόμησης, μελέτης και σύνθεσης των χαρακτηριστικών των μεσογειακών τροφίμων, αναδείχθηκε η διατροφική τους αξία, τεκμηριώνοντας την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης για τη διασφάλιση της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία, τους προσκεκλημένους ομιλητές και το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου συνδεθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου στον σύνδεσμο:
https://summer-schools.aegean.gr/el/MedFood2012

Το Θερινό Σχολείο υποστηρίχθηκε από το έργο "Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών