Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συνδιοργανώσουν Διεθνές Θερινό Σχολείο στις 24 - 29 Αυγούστου 2015 στον Μόλυβο Λέσβου, με θέμα:
 

Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως Εργαλεία του Ευ Ζην

"NuBioEYZHN 2015"

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου:
https://summer-schools.aegean.gr/el/NuBioEYZHN2015

 
Καθώς και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα στο facebook:
https://www.facebook.com/NuBioEYZHN

 Αφίσα.pdf


Το Θερινό Σχολείο υποστηρίζεται από το έργο "Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

 

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών