Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 21η (έκτακτη) 04.11.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε : Α. την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, κατόπιν απόφασης της υπ΄αριθμ. 18/05.11.2021 (θέμα 7.3) συνεδρίασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

- Αγγλικά (Χειμερινό εξάμηνο)

για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών