Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος μας,

θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι στο τέλος της αποφοίτητής σας από το Τμήμα μας θα λάβετε μία ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ.

Για να λάβετε τη βεβαίωση αυτή, όσοι από τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος έχετε εισαχθεί στο Τμήμα με έτος εισαγωγής από το 2009 έως και το έτος 2016, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε περάσει με επιτυχία τα εξής μαθήματα :

 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1500

. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι -ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:1750

. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:2250

. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑΤΟΣ:2450

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τους εισαχθέντες φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος με έτος εισαγωγής από το 2017  και Μετά απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ είναι να έχετε περάσει με επιτυχία τα εξής μαθήματα :

. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1500

. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ- ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 2300

. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑΤΟΣ:1650

. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:2450

 

 

                                                                                                      Από τη Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών