Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες, φοιτητές/τριες και ερευνητές Erasmus, μέλη του διδακτικού προσωπικού (όλων των βαθμίδων), μέλη του διοικητικού προσωπικού και γενικότερα δικαιούχοι σίτισης (δωρεάν ή με αντίτιμο). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μετά από σχετική συνεννόηση με την εταιρία σίτισης, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους/τις δικαιούχους που παραμένουν στους τόπους λειτουργίας των Μονάδων (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο, Σύρο, Λήμνο), να σιτιστούν εκ νέου, σύμφωνα με τους όρους που ίσχυαν πριν τη διακοπή των υπηρεσιών σίτισης. Αυτό θα γίνει με βάση μια νέα (προσωρινή) διευθέτηση, που προσδιορίζει η έκτακτη συγκυρία  που αντιμετωπίζουμε λόγω του κορονωϊού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμφώνησε με την εταιρία να παρασκευάζεται συγκεκριμένος αριθμός μερίδων φαγητού, που θα διανέμεται άπαξ (μία φορά) στη διάρκεια της ημέρας. Η παρεχόμενες μερίδες φαγητού θα είναι διπλές (δηλαδή θα συμπεριλαμβάνουν ποσότητα αρκετή για δύο γεύματα) και θα διανέμονται μια φορά την ημέρα, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που θα οριστικοποιηθούν μετά από τις δηλώσεις ενδιαφερόμενων ανά Μονάδα. Η γενική κατεύθυνση είναι να εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι στο διάστημα 12.00-18.00, καθημερινά ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η παρακάτω:

1.       Όσοι δικαιούχοι παραμένουν στις Πανεπιστημιακές Μονάδες και επιθυμούν να παραλαμβάνουν μία φορά την ημέρα, σε ειδική συσκευασία, το γεύμα και το δείπνο, θα πρέπει να το δηλώσουν σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα.

2.       Καθημερινά στις 22:00 θα αναρτώνται οι λίστες όσων έχουν δηλώσει, με την κατανομή τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την παραλαβή του φαγητού.

3.       Το χρονικό διάστημα παραλαβής του φαγητού θα τηρείται αυστηρά και δεν θα είναι δυνατή παραλαβή φαγητού για κανένα/καμία δικαιούχο που δεν θα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ή θα προσέλθει σε διαφορετικό χρονικό διάστημα από αυτό που θα έχει οριστεί. Οι λίστες του πότε παραλαμβάνει ο/η κάθε δικαιούχος το φαγητό από το Φοιτητικό Εστιατόρια θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/katanomi_sitisis

4.       Αν κάποιος/α δικαιούχος σκοπεύει να αποχωρήσει από κάποια Πανεπιστημιακή Μονάδα, θα πρέπει να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα προκειμένου ο κατάλογος των ημερήσια σιτιζομένων να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Είναι πολύ σημαντικό όσοι και όσες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παραλαβή φαγητού από το Φοιτητικό Εστιατόριο να είναι όσοι και όσες πραγματικά θα το κάνουν. Επίσης πολύ σημαντικό να δηλώνεται στο σύστημα η αλλαγή της επιθυμίας για παραλαβή φαγητού.

Η διεύθυνση στη οποία γίνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι:

https://merimna.aegean.gr/reg_sitisi

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τα κατά τόπους Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

Νέο μενού του φοιτητικού εστιατορίου:

Ebdomadiaio_menou_19-20.doc

 

Ωράριο Λειτουργίας Λέσχης σίτισης των φοιτητών/τριών του ΤΕΤΔ βάση σύμβασης:

πρωϊνό 08:00-09:30

μεσημεριανό 13:00-16:00 

βραδινό 19:00-21:30

 

 

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2019/20

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση είναι μέχρι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.


Προσοχή: Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα:
https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2019

Για την κατάθεση της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήματα από 01.01.2018 έως 31.12.2018) και να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας ή στα Περιφερειακά Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

 

 

 
 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών