Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2015/16

 

Σύμφωνα με το υπ αρίθμ 88663/Ζ1/31-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ξεκινάει εκ νέου η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000€ που αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015/16

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες των 4 πρώτων ετών για τα τμήματα τετραετούς φοίτησης και των 5 πρώτων ετών για τα τμήματα πενταετούς φοίτησης και συγκεκριμένα: όσοι είναι πρωτοετείς φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 και από τους λοιπούς, όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους (2014/15)

Αρχικά, οι παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα στη διεύθυνση:

https://studies.aegean.gr/stegastiko

και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας της Μονάδας τους.

 

 
 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών