Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας: https://studies.aegean.gr/node/26

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ MENOY ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 - NEW

Ώρες λειτουργίας του Φ. Εστιατορίου

• Πρωί :8:00-9:00
• Μεσημέρι :13:00-15:30
• Βράδυ :18:30 – 20:30

• Σ/Κ ως έχει
εκτός βράδυ 19:00- 20:30

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών