Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας: https://studies.aegean.gr/

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα από Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου - Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 - NEW

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ MENOY ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

 

Περισσότερες πληροφορίες : https://studies.aegean.gr/node/17

 

Παραλαβή ατομικής μερίδας φαγητού:  https://studies.aegean.gr/node/488

 

 

Δήλωση για  Παραλαβή ατομικής μερίδας φαγητού από το εστιατόριο  : https://merimna.aegean.gr/reg_sitisi/login.php

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών