Την τρέχουσα χρονική περίοδο, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα βρίσκεται υπό επεξεργασία και εσωτερική διαβούλευση.