Η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί βασικό μέρος του προγράμματος σπουδών και έχει ενταχθεί ως μάθημα στο 4ο εξάμηνο (τους καλοκαιρινούς μήνες).  Οι επιχειρήσεις τροφίμων αποτελούν το 25% των ελληνικών βιομηχανιών επομένως υπάρχει ικανός αριθμός επιχειρήσεων για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης.  Η απασχόληση διαρκεί 2 περίπου μήνες συνολικά.  Όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, συμπληρώνουν σχετική έντυπη αίτηση και την υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης πριν από την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία καθορίζεται με ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος.  Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας για κάθε φοιτητή γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Π.Α., με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις προτιμήσεις του φοιτητή, και τις προηγούμενες τοποθετήσεις του.  Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης εκπονείται με την υποστήριξη του γραφείου  Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) που λειτουργεί εντός του Τμήματος.  Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης για τα ακαδημαϊκά έτη 2010 – 2011 και 2011 – 2012 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Π.Π.Α.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αμειβόμενες τις θέσεις εργασίας για τους φοιτητές.  Πρόκειται για μία πρωτοποριακή και καινοτόμο πρακτική, η οποία αποβλέπει στους κάτωθι στόχους:
 
  • Την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας και γνωριμίας των φοιτητών με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις για την διευκόλυνση του επαγγελματικού τους προσανατολισμού, και την εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτηση.
  • Την γνωριμία των φοιτητών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των επιχειρήσεων τροφίμων, και των λειτουργιών αυτών.
  • Την απόκτηση εμπειρίας των φοιτητών στην πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων εξελίξεων των τροφίμων & της διατροφής, και της προσαρμογής στις διαδικασίες παραγωγής και πιστοποίησης των εν λόγω προϊόντων όπως αυτά υλοποιούνται σε βιομηχανικό επίπεδο.
  • Την απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο εφαρμογής, λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο.  Να μπορέσει ο φοιτητής να έλθει σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσει, στο μέτρο του δυνατού, την θεωρητική του κατάρτιση με την εμπειρική εξάσκηση και την γνωριμία με την παραγωγική διαδικασία.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

 

 

  • Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης

αρχική θεσμόθετηση διαδικασιών πρακτικής άσκησης ΤΕΤΔ.pdf

επικαιροποίηση θεσμοθέτησης πρακτικής άσκησης ΤΕΤΔ_αρ. συνεδρ. 06_04.04.2019 θέμα 3.3.pdf

  • Οδηγός Υλοποίησσης Πρακτικής Άσκησης

Επικαιροποίηση κανονισμού ΤΕΤΔ_07_11.03.2020.pdf

ΤΕΤΔ_Επικαιροποίηση Οδηγού Υλοποίησης ΠΑ.doc

  • Τμηματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Ορισμός Τμηματικά Υπεύθυνου ΤΕΤΔ_04_11.12.2019.pdf

  • Αποτελέσματα

επιτυχόντες πρακτικής άσκησης 2016-17_ΤΕΤΔ.pdf

επιτυχόντες πρακτικής άσκησης 2017-18_ΤΕΤΔ.pdf

επιτυχόντες πρακτικής άσκησης 2018-19_ΤΕΤΔ.doc

επιτυχόντες πρακτικής άσκησης 2019-20_ΤΕΤΔ.doc

επιτυχόντες πρακτικής άσκησης 2020-21_ΤΕΤΔ.pdf

 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής ΤΕΤΔ Πρακτικής Άσκησης.doc

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής ΤΕΤΔ Πρακτικής Άσκησης.pdf

 

 

 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών