ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 
 
 
 
 

 

α/α

Εξάμηνο 1Ο

Χαρακτ.

1ΔΜ/ΠΜ

Ώρες

 

α/α

Εξάμηνο 2Ο

Χαρακτ.

ΔΜ/ΠΜ

Ώρες

1

Αγγλικά Ι

2Υ

3 / 4

3Θ3

 

1

Αγγλικά ΙΙ

Υ

3 / 4

Θ3

2

Ανόργανη Χημεία

Υ

4 / 6

Θ3 4Ε3

 

2

Γενική Μικροβιολογία

Υ

4 / 6

Θ3 Ε2

3

Βιολογία Κυττάρου

Υ

4 / 6

Θ3 Ε2

 

3

Εισαγωγή στη Βιομηχανία Τροφίμων ΙΙ

(Διαλέξεις-Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις)

Υ

3 / 4

Θ2 Ε4

4

Εισαγωγή στη Βιομηχανία Τροφίμων Ι

(Διαλέξεις-Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις)

Υ

3 / 4

Θ2 Ε4

 

4

Οργανική Χημεία

Υ

4 / 6

Θ3 Ε3

5

Μαθηματικά

Υ

4 / 5

Θ3 5Φ3

 

5

Στατιστική

Ποσοτικές Μέθοδοι

Υ

4 / 5

Θ3 Ε2

6

Φυσική

Υ

3 / 5

Θ3

 

6

Πληροφορική

Βάσεις δεδομένων

Υ

3 / 5

Θ2 Ε2

 

 

 

 

 

 

7

Βιοποικιλότητα

Βιοτικοί Πόροι

6ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

α/α

Εξάμηνο 3ο

Χαρακτ.

1ΔΜ/ΠΜ

Ώρες

 

α/α

Εξάμηνο 4ο

Χαρακτ.

ΔΜ/ΠΜ

Ώρες

1

Βιοχημεία Ι

Υ

4 / 6

Θ3 Ε2

 

1

Βιοχημεία ΙΙ

Υ

4 / 6

Θ3 Ε2

2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής

Υ

3 / 5

Θ3

 

2

Διατροφική Αγωγή

Υ

4 / 6

Θ3 2Ε

3

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Υ

5 / 7

Θ3 Ε3

 

3

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων

Υ

3 / 4

Θ3

4

Φυσιολογία του Ανθρώπου Ι

Υ

3 / 5

Θ3

 

4

Φυσιολογία του Ανθρώπου ΙI

Υ

3 / 5

Θ3

5

Χημεία Τροφίμων Ι

Υ

5 / 7

Θ3 Ε3

 

5

Χημεία Τροφίμων II

Υ

5 / 7

Θ3 Ε3

6

Ιστορία και Ανθρωπολογία της Διατροφής

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

6

Πρακτική άσκηση

ΚΕΥ

3 / 5

Θ3

α/α

Εξάμηνο 5ο

Χαρακτ.

1ΔΜ/ΠΜ

Ώρες

 

α/α

Εξάμηνο 6ο

Χαρακτ.

ΔΜ/ΠΜ

Ώρες

1

Βιοχημεία Τροφίμων

 

      Υ

 

 

4 / 6

Θ3 Ε2

 

1

Διατροφή και Μεταβολισμός

 

Υ

 

4 / 6

Θ3 Ε2

2

Διατροφή στα Στάδια της Ζωής

 

Υ

 

 

4 / 6

Θ3 Ε2

 

2

Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων

Υ

3 / 5

Θ3

3

Μηχανική Τροφίμων Φυσικές Διεργασίες

Υ

4 / 6

Θ3 Ε2

 

3

Μικροβιολογία Τροφίμων II

Υ

5 / 7

Θ3 Ε3

4

Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Υ

4 / 6

Θ3 Ε3

 

4

Παθοφυσιολογία

Υ

3 / 5

Θ3

5

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Υ

3 / 4

Θ3

 

5

Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

Υ

4 / 6

Θ3 Ε3

6

Μοριακή Βιολογία

ΚΕΥ

4 / 6

Θ3 Ε3

 

6

Βιοστατιστική

ΚΕΥ

4 / 5

Θ3 Ε2

7

Βιώσιμα  Αγροδιατροφικά Σύστηματα

ΚΕΥ

4/4

Θ3 Ε2

 

7

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής

ΚΕΥ

4 / 4

Θ3 Ε2

8

Τοξικολογία Τροφίμων

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

8

Τεχνολογία

Γάλακτος

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

 

 

 

 

 

9

Συσκευασία Τροφίμων

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

α/α

Εξάμηνο 7ο

Χαρακτ.

1ΔΜ/ΠΜ

Ώρες

 

α/α

Εξάμηνο 8ο

Χαρακτ.

ΔΜ/ΠΜ

Ώρες

1

Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων

Υ

3 / 5

Θ3

 

1

Νομοθεσία Τροφίμων

Υ

3 / 5

Θ3

2

Πτυχιακή Μελέτη

Υ

9 / 15

 

 

2

Πτυχιακή Μελέτη

Υ

9 / 15

 

3

Αγγλικά ΙΙΙ

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

3

Βιοτεχνολογία Τροφίμων

ΚΕΥ

4 / 6

Θ3 Ε2

4

Βιοδιεργασίες στην Ανάπτυξη Βιώσιμων, Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

4

Διατροφικές Πολιτικές και Δημόσια Υγεία

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

5

Γενετική και Διατροφή

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

5

Διαχείριση και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

6

Διατροφή στην Άσκηση και τη Σωματική Δραστηριότητα

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

6

Επιδημιολογία Τροφιμογενών Νοσημάτων

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

7

Διαχείριση Καινοτομίας και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

7

Λειτουργικά Τρόφιμα

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

8

Νανοτεχνολογία: Εφαρμογές  στην επιστήμη τροφίμων

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

8

Μελισσοκομία και Προϊόντα Κυψέλης

ΚΕΥ

4 / 6

Θ3 Ε2

9

Οργανοληπτικός Έλεγχος

ΚΕΥ

4 / 6

Θ2 Ε3

 

9

Σχεδιασμός και Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τροφίμων

ΚΕΥ

3 / 4

Θ3

 

10

 

 

Υγεινή Τροφίμων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

 

 

ΚΕΥ

 

3/4

 

Θ3

 

 

 

10

 

 

Φαρμακευτικά Αρωματικά φυτά

 

 

ΚΕΥ

 

 

3/4

 

 

Θ3

1ΔΜ / ΠΜ: Διδακτικές Μονάδες / Πιστωτικές Μονάδες,

2 Υ:Υποχρεωτικό, 3Θ: Θεωρία, 4Ε: Εργαστήριο, 5Φ: Φροντιστήριο, 6ΚΕΥ: Κατ’Επιλογή Υποχρεωτικό

 

 
 
 
 
 
 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών