Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus δίνει την δυνατότητα μετάβασης των φοιτητών, με υποτροφία, στο εξωτερικό:
 
α) για παρακολούθηση μαθημάτων σε άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού: Erasmus Studies
β) Για εργασία σε ερευνητικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις του εξωτερικού: Erasmus placement
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ως άνω προγράμματα, και τον τρόπο υλοποίησης τους από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου δίδονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: erasmus.aegean.gr (Γραφείο Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων).
 
Το Τ.Ε.Τ.Δ ξεκίνησε την χρήση των ως άνω προγραμμάτων από το ακ. έτος 2012-2013 με σκοπό την αποστολή φοιτητών στο εξωτερικό:
 
 
Erasmus studies
 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών