Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο οριστικοποιείται λίγο πριν την αρχή κάθε εξαμήνου.  Το ημερήσιο / ωρολογιακό πρόγραμμα σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες κάθε έτους, τις συνολικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την διαθεσιμότητα αιθουσών και εργαστηρίων, και τις επιμέρους ανάγκες των φοιτητών.  Ειδική μέριμνα δίδεται στην βέλτιστη λειτουργικότητα του προγράμματος, για την διευκόλυνση των φοιτητών.
 
 
 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-17
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών