Το αντικείμενο σπουδών του Τ.Ε.Τ.Δ. επιβάλει εξωστρέφεια και δημιουργία δεσμών με την κοινωνία περισσότερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμενο. Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη και προσφορά γνώσης, το Τ.Ε.Τ.Δ. επένδυσε από την αρχή στην επικοινωνία με τις επιχειρήσεις τροφίμων και την ελληνική κοινωνία.  Από το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας, επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ως ομιλητές σε διαλέξεις για την εκπαίδευση των φοιτητών οι οποίες ταυτόχρονα είναι ανοικτές στην κοινωνία για την ενημέρωσή της. Παράλληλα, οι φοιτητές μέσα από οργανωμένες επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων έρχονται σε επαφή με την παραγωγική διαδικασία διαφόρων τροφίμων αποκτούν γνώσεις και ερεθίσματα για ένα χώρο που μελλοντικά θα κληθούν να επέμβουν και να βελτιώσουν.
 
Οι πρώτες αυτές κινήσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του Τ.Ε.Τ.Δ.  για εξωστρέφεια και άρτια εκπαίδευση των φοιτητών του. Άμεσος στόχος του Τμήματος είναι η έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητας μέσα από Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που θα εστιάζει στην ασφάλεια και στην ποιότητα των τροφίμων ως καταναλωτικά προϊόντα και ως μέρος της διατροφής του ανθρώπου καθώς και η ίδρυση Ινστιτούτου έρευνας, ανάπτυξης, και προώθησης ελληνικών ποιοτικών παραδοσιακών τροφίμων αυξημένης διατροφικής αξίας. Η ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς αυτούς θα συμβάλλει σύντομα στη διατήρηση και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.   Επιπλέον οι δραστηριότητες εξωστρέφειας όπως η έναρξη του μαθήματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών από το 4 εξάμηνο, καθώς επίσης και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus, επισκέψεων των φοιτητών σε αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού, σκοπό έχουν την άμεση σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και το διεθνές γίγνεσθαι.
 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ