ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΠΠ):

Η συνεργασία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Τ.Ε.Τ.Δ.) με τις κοινωνικούς / πολιτισμικούς / παραγωγικούς φορείς (Κ.Π.Π.)εστιάζεται μέχρι σήμερα σε φορείς της νήσου Λήμνου, δεδομένου ότι αυτή είναι ακόμη η βασική γεωγραφική περιφέρεια δραστηριοποίησης του. .

Η κάθε συνεργασία αναπτύσσεται μεθοδικά και σταδιακά, χρόνο με τον χρόνο, και με μετρήσιμα αποτελέσματα, και όραμα 5ετρίας κοινό για κάθε πλευρά, με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των δύο συμβαλλομένων φορέων τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του Κ.Π.Π. φορέα.

Μέχρι σήμερα οι βασικές συνεργασίες σε αυτό το πλαίσιο που αναπτύσσονται υποδειγματικά, και αποτελεσματικά, με δυναμική, αλλά και με καθιέρωση δεσμών και κοινών ενεργειών είναι οι εξής δύο:

Α) ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟY

Β) ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ

Γ) ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ) ΜΥΡΙΝΑΣ
 

Δ) ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Ε) ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών