Η συνεργασία με τις όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων της Λήμνου αποτελεί  «κομβικής σημασίας» για την ανάπτυξης του Τμήματος στα πλαίσια της εξωστρέφειας, της συμβολής στην ανάπτυξη του νησιού, αλλά και του «μοντέλου» συνεργασίας με τις επιχειρήσεις (με βάση διεθνείς καλές πρακτικές) που το Τμήμα φιλοδοξεί να αναπτύξει, στη νέα Ελλάδα της δημιουργίας και της παραγωγικότητας των επόμενων ετών.

Οι βασικοί άξονες της εν λόγω συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

1.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Το δίκτυο δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 20009, με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος, αριθμεί 12 συνολικά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπογράψει το συμφωνητικό συνεργασίας με το Τμήμα.  Από τις 12 επιχειρήσεις οι 8 συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες συνεργασίας και επωφελούνται από αυτές

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Το Τμήμα στα πλαίσια των μαθημάτων Εισαγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων Ι / ΙΙ οργανώνει κάθε Τετάρτη απόγευμα διάλεξη με προσκεκλημένους ομιλητές πανεπιστημιακούς, αλλά και επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων από τον χώρο των τροφίμων.

Οι εν λόγω διαλέξεις χρηματοδοτούνται από ειδική χορηγία που εγκρίνεται κατ΄ έτος από το επιμελητήριο Λέσβου – Λήμνου, δεδομένου ότι συμμετέχουν σε αυτές επιχειρηματίες του νησιού ( pdf_3 ).  Συνολικά κατ΄ έτος υλοποιούνται 20 διαλέξεις (ιδέ αντίστοιχο λίνκ στην ιστοσελίδα του Τμήματος).  Οι διαλέξεις αποτελούν μία καινοτόμο σύγχρονη μορφή «δια βίου μάθησης» του Τμήματος προς την κοινωνία για τους επιχειρηματίες, και τα στελέχη του νησιού, που αξιοποιείται αποτελεσματικά από τους επιτυχημένους τοπικούς επιχειρηματίες.

3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
Στα πλαίσια των Μαθημάτων Εισαγωγή στη Βιομηχανία τροφίμων Ι / ΙΙ οι πρωτοετείς φοιτητές επισκέπτονται επιχειρήσεις τροφίμων (3 κάθε εξάμηνο, ήτοι συνολικά 6 κατ΄ έτος) μελετούν την παραγωγική διαδικασίας, την οργάνωση, τα προϊόντα, και την προώθηση τους, και γενικότερα όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, και συγγράφον εργασία με τα στοιχεία.  Έτσι αφ’ ενός οι φοιτητές από νωρίς αποκτούν εμπειρίες επιχείρησης τροφίμων, και αφ’ ετέρου οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους προβάλλονται προς την πανεπιστημιακή κοινότητας ( pdf4 ).

4.  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:
Κάθε εβδομάδα την Τετάρτη το βράδυ,  μετά  το πέρας της διάλεξης, οργανώνεται συνάντηση των επιχειρηματιών με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τον προσκεκλημένο ομιλητή με σκοπό την μεταφορά γνώσης και εμπειρίας, αλλά και τον σχεδιασμό, την προώθηση, και την υποστήριξη των επιμέρους ενεργειών συνεργασίας μα κάθε επιχείρηση ή και με ομάδες επιχειρήσεων.

Μέσα από τις εν λόγω συναντήσεις υλοποιούνται δράσεις  συνεργασίας της κάθε επιχείρηση ξεχωριστά με το Τμήμα, όπως η είναι παραγωγής καινοτόμων προϊόντων τροφίμων «ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ» με βάση ξεχασμένα Λημνιακά προϊόντα ελκυστικά στον σύγχρονο καταναλωτή (ιδέ ειδικό λίνκ της ιστοσελίδας), κ.α.

5.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
Μέχρι στιγμής υπάρχει ένα μόνο ερευνητικό έργο εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας προς υλοποίηση με τίτλο: «Μελέτη εμπλουτισμού προϊόντων άρτου και παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων με ω-3 λιπαρά οξέα», κωδικός έργου: 37 NEW_B_2012, με σκοπό την δημιουργία νέων καινοτόμων παραδοσιακών προϊόντων με ω-3 λιπαρά οξέα. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. και υπεργολάβο υλοποίησης το Τμήμα Επιστήμης  Τροφίμων & Διατροφής.

 

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών