Οι βασικοί άξονες συνεργασίας με τις επιχειρήσεις πανελλαδικά είναι οι ακόλουθοι μέχρι σήμερα:

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ.Ε.Β.Τ.):
Ο ΣΕΒΤ (www.sevt.gr) εκπροσωπεί με αποτελεσματικότητα τις μεγαλύτερες και πλέον δυναμικές επιχειρήσεις τροφίμων της χώρας.  Η συνεργασία έχει ήδη εδραιωθεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Συνεργασία στην υλοποίηση των Διαλέξεων Τροφίμων & Διατροφής:
Υποστήριξη του ΣΕΒΤ στην εξεύρεση και επιλογή των ομιλητών, από τον χώρο των επιχειρήσεων τροφίμων, στις διαλέξεις τροφίμων και διατροφής που οργανώνει το Τμήμα κάθε χρόνο στα πλαίσια των μαθημάτων  Εισαγωγής στην Βιομηχανία Τροφίμων Ι / ΙΙ (ιδέ αντίστοιχο λίνκ της ιστοσελίδας

β)  Συνεργασία για την οργάνωση, και συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος στον φοιτητικό διαγωνισμό παραγωγής καινοτόμων προϊόντων τροφίμων ECOTROPHELIA:
Ο εν λόγω διαγωνισμός οργανώνεται από τον ΣΕΒΤ σε ετήσια βάση (ιδέ ιστοσελίδα ΣΕΒΤ) από το 2011. Το ΤΕΤΔ συμμετέχει κάθε χρόνο με καινοτόμα προϊόντα που παράγουν ομάδες προπτυχιακών φοιτητών σε συνεργασία με επιχειρήσεις τροφίμων της Ελλάδος, υπό την επίβλεψη επιβλέποντος διδάσκοντος του Τμήματος.  Τον συντονισμό της εν λόγω καινοτόμου πρωτοβουλίας έχει ο επίκουρος καθηγητής, υπεύθυνος πρακτικής άσκησης Δημήτρης Σκάλκος 

2.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
Οι φοιτητές του Τμήματος στο τέλος του 4ου εξαμήνου, στα πλαίσια του μαθήματος πρακτικής άσκησης, επιλέγουν επιχειρήσεις & φορείς σε όλη την Ελλάδα για να εργασθούν ένα δίμηνο το καλοκαίρι. Η επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση το επίπεδο της επιχείρησης, την δυναμική της, την δυνατότητα απασχόλησης φοιτητών, αλλά και την δραστηριοποίηση της στον τόπο εντοπιότητας του φοιτητή, έτσι ώστε να παραμένει ο φοιτητής στο τόπο μόνιμης διαμονής του τους αντίστοιχους καλοκαιρινούς μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας το Τμήμα έχει μέχρι σήμερα συνεργασθεί με 23 επιχειρήσεις  και 13 Δημοσίους Φορείς το 2011 ( Foreis_2010-11 ), και 35 επιχειρήσεις και 10 Δημόσιους Φορείς το 2012 πανελλαδικά ( Foreis_2011-12 ) .  Για περισσότερες πληροφορίες ιδέ λίνκ  πρακτικής άσκησης της ιστοσελίδας.

3.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΙΛΟΤΙΚΗ" ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟ ECOTROPHELIA ΤΟΥ ΣΕΒΤ:
Η εν λόγω συνεργασία αναφέρεται στον σχεδιασμό και την πιλοτική παραγωγή νέων, από ομάδες φοιτητών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στις εν λόγω επιχειρήσεις,, που οδηγεί στην συμμετοχή του τμήματος και των επιχειρήσεων στον διαγωνισμό ecotrophelia του ΣΕΕΒΤ (ιδέ παραπάνω). 
Στον διαγωνισμό του 2011 η ομάδα φοιτητριών του Τμήματος έλαβε το 2ο βραβείο στον εν λόγω διαγωνισμό ( pdf1 ), ενώ στον διαγωνισμό του 2012 συμεμτέχουν τρεις ομάδες φοιτητών του Τμήματος που δημιουργούν αντίστοιχα καινοτόμα προϊόντα σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Αθήνα)(, UNISMAC (Κιλκίς), APIVITA (Αθήνα) ( pdf2 ). Στον διαγωνισμό του 2013 συμμετείχαν πέντε ομάδες φοιτητών που δημιούργησαν προϊόντα με τις εταιρείες: APIVITA, PELOPAC, UNISMACK, OLYMPOS, GIOTIS (pdf3).  Στον διαγωνισμό του 2014 συμεμτείχαν τρεις ομάδες φοιτητών που δημιούργησαν προϊόντα με τις εταιρείες APIVITA, Παπαδοπούλου, ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ (pdf4). Όλα τα έτη ομάδες φοιτητών βραβεύονται με ένα εκ των 2ο/3ο βραβείο στον διαγωνισμό.

 

 

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών