Συνεργασία με τον Δήμο Λήμνου

Η δημιουργία και ανάπτυξη του Τ.Ε.Τ.Δ. ξεκίνησε με βασικό στήριγμα τους τοπικούς θεσμικούς φορείς ήτοι τον Δήμο, και την περιφερειακή διοίκηση.  Πρώτο στοιχεί της εν λόγω υποστήριξης απετέλεσε η παροχή τεσσάρων (4) κατάλληλων κτηρίων για την εγκατάσταση του τμήματος από τα υφιστάμενα κτήρια της πόλης της Μύρινας, ιδιοκτησίας των εν λόγω φορέων (Χριστοδουλίδειο, Κυδάδειο, Παντελίδειο, Πανλημνικαό).  Έκτοτε  η συνεργασία με τον Δήμο διευρύνεται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ιδανικό τρόπο προς όφελος των δύο πλευρών αλλά και την τοπικής κοινωνίας.  Ας μην ξεχνάμε ότι η εδραίωση του Τμήματος και η λειτουργία του σε ένα νησί όπως η Λήμνος προσφέρει πολλαπλά οικονομικά, και άλλα οφέλη στην τοπική κοινωνία και συνεπώς και στον Δήμο του νησιού.
 
Το πλέον σημαντικό, πρωταρχικό και ουσιαστικό στην εν λόγω συνεργασία είναι η εδραίωση  αμοιβαίας αλληλοκατανόησης, εμπιστοσύνης, και ουσιαστικής καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών του Δήμου, και των μελών ΔΕΠ / διοικητικών του Τμήματος. Ο Δήμος Λήμνου  λειτουργεί υποστηρικτικά στην λειτουργία και την ανάπτυξη του τμήματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση:

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ «ΤΟΠΙΚΟΥ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ Τ.Ε.Τ.Δ.:
Τέτοια θέματα είναι για παράδειγμα: α) η εξεύρεση δωματίων προς ενοικίασης από το πανεπιστήμιο, ή ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων προς ενοικίαση από τους νέο-εισερχόμενους φοιτητές, β) η εξεύρεση εστιατορίου για την απρόσκοπτη σίτιση των φοιτητών κ.α.

2. ΠΑΡΟΧΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Τ.Δ.:
Το Τ.Ε.Τ.Δ. δεν διαθέτει ακόμη μεγάλο αμφιθέατρο για την διεξαγωγή διευρυμένων διαλέξεων και ημερίδων.  Ο Δήμος Λήμνου διαθέτει στο Τμήμα για τον σκοπό αυτό κάθε Τετάρτη, και όχι μόνον την αίθουσα διαλέξεων Μαρούλα (παλαιό κινηματοθέατρο επανδρωμένο με τον κατάλληλο οπτικοακουστικό εξοπλισμό).

3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Τ.Δ.:
Είναι ενδεικτικό να αναφερθεί ότι ο Δήμος προσφέρει, στον βαθμό που είναι διαθέσιμα, ακόμη και τα αυτοκίνητα που διαθέτει στην υπηρεσία του Τ.Ε.Τ.Δ. ( pdf_14 ).  Έτσι το Τμήμα μπορεί να μεταφέρει φοιτητές στις επιχειρήσεις τροφίμων, επισκέπτες ομιλητές από και προς το αεροδρόμιο, και ότι άλλη μεταφορά χρειάζεται.

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ) ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Τ.Δ.:
Σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις, ημερίδες, θερινά σχολεία κ.α. που οργανώνει το Τμήμα γίνονται είτε με την υποστήριξη του Δήμου, είτε με τον Δήμο συνδιοργανωτή (ιδέ βασική ιστοσελίδα).  Έτσι θεσμοθετείται με τον καλύτερο τρόπο προς τους τρίτους η εν λόγω συνεργασία

5. ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Τ.Ε.Τ.Δ.:
Το Τ.Ε.Τ.Δ. στα πλαίσια της ενασχόλησης του με τα τρόφιμα και την διατροφή ειδικά σε τοπικό επίπεδο διαθέτει γνώση, εμπειρία, και τεχνογνωσία σε σχετικά θέματα ανάπτυξης και καινοτομίας, που ενδιαφέρουν την ανάπτυξη του νησιού γενικότερα.  Σε αυτά τα πλαίσια παρέχονται οι υπηρεσίες, οι γνώσεις και οι απόψεις στον Δήμο όταν και όποτε ζητηθούν

6. ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ:
Με σκοπό την διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων κ.α. τους καλοκαιρινούς μήνες το Τ.Ε.Τ.Δ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κάθε χρόνο παρέχει τις αίθουσες στα δύο κτήρια Παντελίδειο / Χριστοδουλίδειο στον Δήμο. Οι εν λόγω αίθουσες διατίθενται από τον Ιούλιο μέχρι και τον Αύγουστο.

Η εν λόγω συνεργασία, με αποδεδειγμένα πλέον τα θετικά «μετρήσιμα» αποτελέσματα «αλληλοϋποστήριξης» προς όφελος των δύο φορέων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας
μπορεί να  χρησιμοποιηθούν ως «παράδειγμα καλών πρακτικής»
από άλλους παρόμοιους φορείς πανελλαδικά
ειδικά στην «νέα» Ελλάδα όπου η «συνεργατικότητα» αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη και ευημερία.
 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών