Η συνεργασία με το τοπικό Επιμελητήριο που δραστηριοποιείται στα νησιά Λέσβο και Λήμνο αποτελεί κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη του Τ.Ε.Τ.Δ. και την πρόσβαση του στις επιχειρήσεις της περιοχής.  Εδραιώθηκε από την πρώτη χρονιά λειτουργία του Τμήματος, και αναπτύσσεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, και τα αμοιβαία οφέλη των δύο πλευρών.  Οι δραστηριότητες που έχουν μέχρι στιγμής, την τελευταία τριετία ολοκληρωθεί, ή και υλοποιούνται είναι οι ακόλουθες:

1.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ:
Αποτελεί πλέον μία εδραιωμένη «κοινή», καινοτόμο δράση η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως «υπόδειγμα»  επιτυχούς συνεργασίας και για άλλα πανεπιστημιακά τμήματα – επιμελητήρια πανελλαδικά.  Το επιμελητήριο, με ετήσια χορηγία, χρηματοδοτεί τα απαιτούμενα έξοδα για την υλοποίηση των διαλέξεων του Τμήματος που είναι μάθημα για τους φοιτητές, και «δια βίου μάθηση» για τους επιχειρηματίες (ιδέ ιστοσελίδα). Ενδεικτικά επισυνάπτεται το πρόγραμμα των διαλέξεων του β’ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2011 – 2012 ( pdf_11 ).   Η συνέχιση της χορηγίας, τόσο τα προηγούμενα έτη, όσο και τα επόμενα βασίζεται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες ωφελούνται τα μέγιστα, και έτσι η χορηγία ουσιαστικά απευθύνεται περισσότερο προς τις επιχειρήσεις (μέλη του επιμελητηρίου) παρά προς το πανεπιστημιακό τμήμα.

2.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ:
Με σκοπό την αναβάθμιση της γνώσης και της εξειδίκευσης των μελών του επιμελητήριου, οργανώνονται από κοινού με το Τ.Ε.Τ.Δ. ειδικές διαλέξεις στο νησί της Λέσβου με θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία ειδικά δε στον τομέα των τροφίμων..
Το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 σχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν 2 κύκλοι διαλέξεων (με 5 ομιλητές ανά κύκλο).  Ο πρώτος κύκλος το πρώτο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ( pdf_8 ), και ο δεύτερος κύκλος το δεύτερο εξάμηνο ( pdf_9 ). Λόγω της μικρής σχετικά συμμετοχής των επιχειρήσεων οι εν λόγω διαλέξεις αποφασίσθηκε να μην συνεχισθούν, με την μορφή που ξεκίνησαν το επόμενο έτος, αλλά να διαμορφωθούν σε πιο στοχευμένο επίπεδο, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα στην σημερινή δίνη της κρίσης.
Το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 οργανώθηκε στις 15 Μαίου, 2012 μία μόνο διάλεξη απευθυνόμενη στις επιχειρήσεις σιδηροκατασκευής και εμπορίας με τίτλο: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ: ΤΑ 10 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΑΣ.  Ομιλητής ήταν ο επίκουρος καθηγητής του Τ.Ε.Τ.Δ. Δημήτρης Σκάλκος     

3.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Το τμήμα υποβάλλει από κοινού με το επιμελητήριο προτάσεις χρηματοδότησης όταν αυτές άπτονται των θεμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον χώρο των τροφίμων.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η από κοινού υποβολή δύο προτάσεων στον τρέχον πρόγραμμα χρηματοδότης interreg Ελλάδος – Κύπου.  Στις εν λόγω προτάσεις συμμετέχουν και άλλο φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Πέραν των ως άνω δράσεων, αυτό που είναι σημαντικό, και πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί είναι η άψογη, εποικοδομητική, συνεχής επικοινωνία μελών του Επιμελητηρίου με το Τ.Ε.Τ.Δ. για διάφορα θέματα ειδικά σε ότι αφορά παροχή τεχνογνωσίας.  Η εν λόγω «επικοινωνία» έχει δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αμοιβαίας εκτίμησης και αλληλοκατανόησης καταλυτικό πλέον σε ότι νέο σχεδιάζεται και υλοποιείται από κοινού.
Η εν λόγω συνεργασία, καθώς και οι κοινές δράσεις, μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως «πρότυπο» και για άλλους παρόμοιους φορείς πανελλαδικά  ειδικά στην «νέα» Ελλάδα της γνώσης και της καινοτομίας που διαμορφώνεται το τρέχον χρονικό διάστημα.
Όλες οι σχετικές δραστηριότητες του ΤΕΤΔ με το Επιμελητήριο Λέσβου – Λήμνου, υλοποιούνται με την συμμετοχή, και την διασύνδεση του Γραφείου Διασύνδεσης (παράρτημα Λήμνου) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που δραστηριοποιείται στην Λήμνο.

 

Κα Κατερίνα Παλατιανού
Γραφείο Διασύνδεσης Λήμνου
Μητροπολίτου Ιωακείμ 2,
Μύρινα Λήμνος, 81400
k.palatianou(at)aegean.gr
Τηλ: 2254083013

 

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών