"Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου" και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 "Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες", διοργανώνει Θεματικό Κύκλο Επιμορφωτικών Προγραμμάτων με θέμα "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Θεσμοί για το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου". Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Λήμνο, στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Κυδάδειο κτίριο, Καρατζά 24, στις ακόλουθες ημερομηνίες:
  • 20, 21 & 28 Φεβρουαρίου
  • 21 Μαρτίου

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και τις πολιτικές της ΕΕ που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη των περιφερειών του Αιγαίου. Στο πλαίσιο του Θεματικού Κύκλου θα εξεταστούν ειδικότερα οι πολιτικές για την ενέργεια, τις μεταφορές, τις υποδομές, την επιχειρηματικότητα-καινοτομία και τη μετανάστευση.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας της Λήμνου και στο σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για τη νησιωτική ανάπτυξη, όπως στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικοί επιχειρηματίες, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, στελέχη αναπτυξιακών εταιρειών, ΜΚΟ, αλλά και σε επιστήμονες/ερευνητές. 
 
πληροφορίες , ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο,για τη Λήμνο:  http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=183
 
Παρακαλούμε για την μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας,  στον πίνακα ανακοινώσεών σας, καθώς επίσης να ενημερώσετε  τους φορείς που  εποπτεύετε.
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αρωγή σας  και την σημαντική συμβολή σας στο έργο μας, εκ μέρους της ομάδας υλοποίησης της Δράσης.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε  στη διάθεσή σας.
 
Με εκτίμηση

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
05 - 02  - 2015

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών