Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφασίζει και εγκρίνει, τον Κανονισμό Βραβείων Αριστείας για Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος διατυπώνεται παρακάτω:
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
20 - 05 - 2014

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών