Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 188/15.5.2014, τ. Α') από το ακαδ. έτος 2014-2015 επέρχονται αλλαγές στη μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών ως ακολούθως:
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
20 - 05 - 2014

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών