«Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες», διοργανώνει Θεματικό Κύκλο Επιμορφωτικών Προγραμμάτων με θέμα «Διάσωση επιχειρήσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από περιβαλλοντικούς κινδύνους». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Λήμνο, στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Κυδάδειο κτίριο, Καρατζά 24, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

13 Σεπτεμβρίου 2015

Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός φορέα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών από περιβαλλοντικούς κινδύνους στη νησιωτική Ελλάδα. 

 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε επιχειρηματίες & στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα, στελέχη υπηρεσιών ΟΤΑ, Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων με αρμοδιότητες σχεδιασμού κατ’ εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης»,    στελέχη Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων με συναφές αντικείμενο καθώς και στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος

πληροφορίες , ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο,

για τη Λήμνο:  http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=218

Παρακαλούμε για την μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας,  στον πίνακα ανακοινώσεών σας, καθώς επίσης να ενημερώσετε  τους φορείς που  εποπτεύετε.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αρωγή σας  και την σημαντική συμβολή σας στο έργο μας, εκ μέρους της ομάδας υλοποίησης της Δράσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε  στη διάθεσή σας.

 

 

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών