ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΙΙ:
Από το εργαστήριο στην παραγωγή»
(στα πλαίσια του μαθήματος της πρακτικής άσκησης του Τμήματος)

 

πρόγραμμα εκδήλωσης του ΤΕΤΔ (11 Νοεμβρίου 2015).pdf

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών