Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Επιμέρφωση – ΕΚΠΑ

Διατροφή, Μεσογειακή Δίαιτα και Αντιμετώπιση Καρδιοαγγειακών νόσων

Οδηγός Σπουδών: http://tinyurl.com/Odigos-Spoudon

Video: http://tinyurl.com/VideoDiatrofi

Nutrition, Mediterranean Diet, and Management of Cardiovascular Diseases (with community educational support)

Nutrition, Mediterranean Diet, and Management of Cardiovascular Diseases (with personal educational support)

eLearning_EKPA.pdf

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών