Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί με νέο Φ.Ε.Κ. (2017/4-7-2016) από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις από τις οποίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προκηρύσσονται οι τρεις.

Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Συνεδρίαση αριθμ. 212/31-5-2016), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής για τις εξής κατευθύνσεις: 

  • ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές
  • ΜΔΕ στη Γλωσσολογία
  • ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα των Μεταπτυχιακών Σπουδών http://gp.enl.auth.gr/.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016. Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: 2310 991354 και 2310 995183 καθώς και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

AAScall_16.pdf

EFLTcall_16.pdf

Lingcall_16.pdf

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών