Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στο πλαίσιο της συνέχειας του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ, προκηρύχθηκαν τρεις θέσεις για υποψήφιους/ες διδάκτορες της Σχολής Περιβάλλοντος, για τρία χρόνια. Η υποβολή υποψηφιοτήτων έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες αφορούν:

- Μία (1) θέση για υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Περιβάλλοντος,

- Μία (1) θέση για υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας και,

- Μία (1) θέση για υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. 

Η χρηματοδότηση είναι συνολικού ύψους 8.000 ευρώ ετησίως με μέγιστη διάρκεια τα τρία έτη για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα, ο/η οποίος/α υποχρεούται να διαμένει στην έδρα του κάθε Τμήματος.

Ο κανονισμός και η προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών, τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μπορεί να βρεθεί εδώ (https://ru-blade2.aegean.gr/ypatia/php/start.php).

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών