Η ερευνητική μονάδα FOOD BUSINESS MANAGEMENT & INNOVATION UNIT (FBMI: www.fns.aegean.gr/index.php/29-general-en/138-fbmi ) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής σχεδιάζει δύο (2) νέα ερευνητικά έργα στο θεματικό πεδίο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και ενδιαφέρεται, στα πλαίσια της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», να διερευνήσει τη δυνατότητα προσέλκυσης τεσσάρων (4) τουλάχιστον νέων ερευνητών:


με διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της επιχειρηματικότητας και /ή της καινοτομίας (δεν απαιτείται η διαμονή στη Λήμνο).


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (κα Παλατιανού): τηλ. 2254083013

 


Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Χαράλαμπος Καραντώνης

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών