ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν χρηματοδοτούμενη μεταδιδακτορική έρευνα στο θεματικό πεδίο της μικροβιολογίας τροφίμων, στα πλαίσια της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΣΠΑ 2014-20)»

(https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=3243) να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η διάρκεια κάθε πρότασης είναι 15 μήνες, ενώ προβλέπεται συνολική αμοιβή 15.750 ευρώ ανά άτομο (υπό μορφή υποτροφίας).


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος (με βάση την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διατριβής).


Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επικ. Καθηγητή Στάθη Γκιαούρη στο τηλέφωνο 693 29 15 594 (κιν.).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Χαράλαμπος Καραντώνης

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών