Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε/υπενθυμίσουμε ότι τις υποτροφίες που μας στέλνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τις αναρτούμε στο site της Διεύθυνσης Σπουδών σε ειδικό «χώρο» με τίτλο «Υποτροφίες», ώστε να μπορούν να ενημερώνονται όλες/οι οι ενδιαφερόμενες/οι. Επίσης στον ίδιο «χώρο» υπάρχουν και τα σχετικά Link προς το ΙΚΥ και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υποτροφίες / Κληροδοτήματα) και επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνονται διάφορες προκηρύξεις υποτροφιών από άλλα κληροδοτήματα, ιδρύματα, φορείς κλπ. 

 

Σχετικό Link:

https://studies.aegean.gr/node/14

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών