Την Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Κυδάδειο, οι φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Βασιλική Μάλλιου και Ευρυδίκη Μουράτογλου θα παρουσιάσουν την Πτυχιακής τους Μελέτη με θέμα:

«Καινοφανή φυσικά εύτηκτα  μίγματα με βάση  τη γλυκερόλη:  αποδοτικότητα στην υποβοηθούμενη με υπερήχους εκχύλιση αντιοξειδωτικών πολυφαινολών από αγροδιατροφικά απόβλητα»


      Γραμματεία
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών