Την 20η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Κυδάδειο»,οι φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Μαρία Πατσέα και Ιφιγένεια Στέφου θα παρουσιάσουν την Πτυχιακής τους Μελέτη με θέμα:
«Διαλογή φυσικών μιγμάτων χαμηλής θερμοκρασίας μετάβασης βασισμένων σε οξικό νάτριο για ενισχυμένη εκχύλιση αντιοξειδωτικών και χρωστικών από στερεά υποπροϊόντα ερυθρής οινοποίησης»


Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών