Την 20η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Κυδάδειο»,οι φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Μαρία Πατσέα και Ιφιγένεια Στέφου θα παρουσιάσουν την Πτυχιακής τους Μελέτη με θέμα:
«Διαλογή φυσικών μιγμάτων χαμηλής θερμοκρασίας μετάβασης βασισμένων σε οξικό νάτριο για ενισχυμένη εκχύλιση αντιοξειδωτικών και χρωστικών από στερεά υποπροϊόντα ερυθρής οινοποίησης»


Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών