Αγαπητοί φοιτητές -τριες,

Παρακαλούμε να διαθέσετε πέντε λεπτά από το χρόνο σας για την συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου έρευνας που αποσκοπεί στην καταγραφή των "Παραγόντων που προκαλούν στρες και εξουθένωση (Burnout) στους φοιτητές κατά την διάρκεια των σπουδών τους". Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που πραγματοποιείται στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (BURNOUT) ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Α. Βάκρου

(Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Πατρών)

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών